Yksi kolmesta sairastuu syöpään

Sen me haluamme muuttaa.

Yritysten tuella on suuri merkitys

Syöpäsäätiö tukee lahjoitusvaroilla syöpätutkimusta ja syövän ehkäisyä sekä turvaa sairastuneille ja heinä läheisilleen tukipalveluita.

Tuki syöpätutkimukselle

Syöpäsäätiö tukee lahjoitusvaroista syöpätutkimusta yli 8 miljoonalla eurolla vuosittain. Säätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa.

Tutkimusta tuetaan suoraan tutkijoille ja tutkimusryhmille myönnettävinä apurahoina sekä tukena Suomen Syöpärekisterille ja yhteispohjoismaisille tutkimushankkeille. Vuonna 2019 apurahoja myönnettiin 7,3 miljoonaa euroa.

Syöpäsäätiö on pystynyt lahjoittajien tuella nostamaan suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa. Apurahojen kokonaissumma on yli kaksinkertaistanut vuoden 2014 noin 3,5 miljoonasta eurosta yli seitsemään miljoonaan euroon.

Säätiön apurahoilla tuetaan sekä perustutkimusta että kliinistä syöpätutkimusta. Tukea annetaan myös epidemiologiseen eli väestötason tilastolliseen tutkimukseen Suomen Syöpärekisterissä.

Tuki sairastuneille

Lahjoitusvaroilla turvataan sairastuneille neuvontaa ja tukipalveluita. Syöpäsäätiö tukee myös syövän ehkäisytyötä.  Syöpäsäätiö rahoitti neuvontaa ja syövän ehkäisyä vuonna 2019 kaikkiaan 3,4 miljoonalla eurolla.

Lahjoitusvarat turvaavat maksuttomat neuvontapalvelut

Syöpäsäätiö ylläpitää Syöpäjärjestöjen maksutonta valtakunnallista neuvontapalvelua, joka tarjoaa tukea ja tietoa potilaille ja heidän läheisilleen. Ilman lahjoituksia neuvonta ja tuki ei olisi mahdollista. Neuvontapalveluun ottaa vuosittain yhteyttä yli 6 500 avuntarvitsijaa. Tuen tarve on kasvava.

Työtä syövän ehkäisemiseksi ja sairastuneiden tueksi

Syöpäsäätiö tukee potilasyhdistyksissä ja alueellisissa syöpäyhdistyksissä tehtävää päivittäistä perustyötä sairastuneiden auttamiseksi. Säätiö rahoittaa myös syövän ehkäisytyötä. Syöpäsäätiön tuella kehitetään muun muassa vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa.

Osallistu keräykseen

Terveuloa mukaan tukemaan syöpätutkimusta ja syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään. Kiitoksena lahjoituksesta tarjoamme yritysten käyttöön Roosa nauhan ja joulun viestintäpaketit.