I enad front av kärlek till livet

Insamlingen Rosa bandet bjuder in alla i en enad front för att stödja finsk cancerforskning och cancerpatienter. Årets Rosa band designades av Toni Wirtanen och Sipe Santapukki, som många känner genom bandet Apulanta.Temat för insamlingen är cancer hos barn.

Insamlingen Rosa bandet nådde ett nytt rekordresultat

Insamlingen Rosa bandet nådde ett nytt rekordresultat på 5,3 miljoner till förmån för finländsk cancerforskning.Både privatpersoner och företag bidrog till donationspotten, som slog årets designers Toni Wirtanen och Sipe Santapukki med häpnad.

Nya Rosa bandet-professorer ska driva cancerforskningen framåt

Stiftelsen för Finlands cancerinstitut, Cancerstiftelsen och enskilda givare har tillsammans möjliggjort två Rosa bandet-professurer för åren 2024–2026.

Årets Rosa band designades av Toni Wirtanen och Sipe Santapukki, som många känner genom bandet Apulanta. På videon berättar de varför det var så viktigt för dem att vara med i kampanjen samt hur årets band blev till.

Varje vecka får ett barn eller ungdom en cancerdiagnos. I årets kampanj är temat cancer hos barn.

 

Marika Korpela: ”jag visste inte att man kunde vara så rädd”

När Vilis cancerbehandlingar började kände Marika som om hennes kropp hade sjunkit under ytan. Det var svårt att andas och att se människor leva vanliga liv. Det här är berättelsen om Vili, som älskar världen.

Målet för forskaren i barnleukemi är att barnen ska ha hela livet framför sig

I år lyfter insamlingen Rosa bandet fram barncancer. Cancerforskaren Merja Heinäniemi forskar i leukemi och specifika behandlingar för att bota cancern.

Rosa bandet 2023

Årets Rosa band designades av Toni Wirtanen och Sipe Santapukki, som många känner genom bandet Apulanta. Bandet är gjort av jeanstyg och Toni och Sipe vill uppmuntrar alla att komma med i vår enade front.  Rosa bandet säljs av affärerna i K-gruppen, kedjorna i S-gruppen och Lindex samt av lokala cancerföreningar runt omkring i Finland.

Rosa armbandet

Toni och Sipe har designat bröstnålen och dessutom också det nya Rosa armbandet. Rosa armbandet saluförs i ett begränsat parti av affärerna som tillhör Kesko, S-gruppen och Lindex.

Vad är insamlingen Rosa bandet?

Med insamlingen Rosa bandet har intäkter för finsk forskning inom bröstcancer och gynekologisk cancer samlats sedan 2003. Från och med hösten 2020 stöder Rosa bandet cancerforskning i större utsträckning. Forskning inom bröstcancer är fortfarande det primära insamlingssyftet.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av finländsk cancerforskning. Rosa bandet är den mest kända cancerinsamlingen i Finland.

Rosa bandets designers står i enad front av kärlek till livet

I år är temat cancer hos barn. Rosa bandet har designats av Toni och Sipe, som uppmuntrar alla att komma med i vår enade front.

Visste du att du kan delta i vår kära insamling året runt?

Välj eget sätt att delta. Vissa Rosa bandet -produkter finns fortfarande till salu. Du kan även starta en egen insamling eller ordna ett event för att stöda finsk cancerforskning.

Donera

♥ Varje donation är viktig. Gör en engångsdonation på vår hemsida eller med MobilePay till numret 55714. För företag erbjuder vi som tack för donationen Rosa bandets och julinsamlingens materialpaket.

Starta en egen insamling

Kom med och starta en egen insamling eller gör en donation till någon annans insamling som stöder Rosa bandet. Du kan bjuda med familj, vänner och bekanta för att ge sin egen insats till din insamling.

Köp Rosa bandet -produkter

Du kan köpa Rosa bandet -produkter året runt. Med finns både gamla klassiker och nya favoriter.

Tack till våra samarbetspartners 2023

Hur används donationsmedlen?

Ditt stöd har stor betydelse. Cancerstiftelsen verkar med donerade medel och finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående.

Insamlingen Rosa bandets ansvar

Rosa bandet är finländarnas favoritinsamling. Därför har insamlingen en betydande social påverkan. Vårt arbete berör varenda finländare, eftersom cancer är en så vanlig sjukdom. För oss innebär ansvar att främja finländarnas hälsa och att garantera transparensen i vår kapitalanskaffning.

Tack till våra samarbetspartners 2023

Läste du redan?

Maria Veitola: ”På slutrakan vågade vi prata också om svåra saker”

Maria Veitola förlorade sin far i kampen mot cancer. Pappans död fick henne att känna en förkrossande sorg, men gav henne också en djup förståelse för att kärleken aldrig försvinner. Designern av Rosa bandet berättar nu om sitt livs viktigaste upplevelser.

Toppforskaren Antti Rannikko har sett cancerformer med dålig prognos på nära håll

Då en dramatisk upplevelse i operationssalen fick Antti Rannikko att stanna upp under det första studieåret, beslutade han att dra sitt strå till stacken för att besegra kampen mot cancer.

Rosa bandet 2022 avslöjas!

Insamlingen Rosa bandet 2022 sattes igång 22.9. Ifall du missade livesändingen då årets Rosa band och dess designer avslöjades, kan du kolla hela sändingen på efterhand.