Roosa nauha

Intohimo ajaa uusia Roosa nauha -tutkijaprofessoreita

Roosa nauha -keräys on saanut omat tutkijaprofessorinsa, mistä suuri kiitos kuuluu lahjoittajille. Miten professorit aikovat hyödyntää ainutkertaisen mahdollisuuden?

Vuoden alussa nimitetyt Roosa nauha -tutkijaprofessorit Juha Klefström ja Tuomas Mirtti ovat omistautuneet syövän tutkimiseen ja pyrkivät löytämään innovatiivisia ratkaisuja syöpähoitojen kehittämiseen. Kolmivuotinen professuuri antaa siihen mahdollisuuden. He ovat syvästi kiitollisia kaikille lahjoittajille, jotka tukevat tutkimustyön pitkäjänteistä jatkumista.

“Kun tutkimusta tehdään Suomessa, se hyödyttää ensimmäisenä suomalaisia potilaita.” – Juha Klefström

Työ vaatii sitoutumista ja omistautumista 

Huippututkija, tohtori Juha Klefström kertoo, että Roosa nauha -professuurin myötä hänellä on mahdollisuus omistautua täysipainoisesti tutkimushankkeen viemiseen loppuun. Tämä tarkoittaa kolmen vuoden mittaisen tutkimusohjelman läpiviemistä, minkä  tavoitteena on tuoda konkreettista hyötyä syöpäpotilaille.

Viime syksynä Klefstöm oli jo päättänyt lähteä Suomesta Yhdysvaltoihin, ellei saisi kotimaassa tutkimukselleen kaivattua rahoitusta.

”Roosa nauha -professuuri on käänteentekevä asia minulle. Se mahdollistaa sen, että voin keskittyä täysin tutkimushankkeeseeni ja omistaa siihen kaiken käytettävissä olevan aikani. Kuin olisin saanut turvapaikan Suomesta kolmeksi vuodeksi. Olen kiitollinen”, Klefström toteaa.

“Kun tutkimusta tehdään Suomessa, se hyödyttää ensimmäisenä suomalaisia potilaita. Professuuri ankkuroi meidät Suomeen kolmeksi vuodeksi”. Klefströmin kahdenkymmenen asiantuntijan tiimi ahkeroi rintasyövän voittamiseksi.

Tutkimuksen fokus MYC-syöpäproteiiniin

Klefströmin tutkimusryhmä on keskittynyt tutkimaan MYC-syöpäproteiinin aiheuttamaa solukuolemaherkistymistä ja sen hyödyntämistä rintasyövän hoitomuotona. Tavoitteena on selvittää MYC:n aiheuttamia heikkouksia syöpäsoluissa ja kehittää niihin kohdistuvia lääkemolekyylejä. Kiikarissa on käänteentekeviä läpimurtoja.

Klefström löytää judo-harrastuksen kautta iskevän vertauksen: ”Pyrimme käyttämään vastustajan voimaa hyväksemme ja hyödyntämään sen heikkouksia. Nyt tiedämme jo, mitkä ovat syöpäsolujen heikkouksia.”

”Pyrimme kehittämään lääkkeitä, jotka voivat osoittautua tehokkaiksi syövän hoidossa. Tavoitteenamme on testata näitä lääkkeitä ensimmäisissä kliinisissä tutkimuksissa ja selvittää niiden vaikutus potilaisiin”, Klefström selventää.

Innostusta, intohimoa ja innovaatioita syöpätutkimukseen

Syöpätutkija Tuomas Mirtti on patologian erikoislääkäri ja työskentelee osastonylilääkärinä (HUS).

“Roosa nauha -professuuri tarjoaa mahdollisuuden jatkaa pitkäjänteistä tutkimusta, joka on keskeistä syövän hoidossa ja ennaltaehkäisyssä”, sanoo Tuomas Mirtti. Professuuri mahdollistaa keskittymisen tutkimukseen ja kliiniseen työhön entistä mielekkäämmällä tavalla. Tämä tarkoittaa potilaiden hyväksi tehtävän tutkimuksen jatkumista ja kehittämistä.

Tutkimusryhmä, jonka Mirtti on koonnut ympärilleen, on moniammatillinen ja täynnä intohimoa syövän torjuntaan. Ryhmä edustaa eri aloja ja tuo laaja-alaista osaamista yhteen, mikä on keskeistä innovaatioiden syntymiselle.

“Teemme moniammatillista syöpätutkimusta. Olemme osa hoitoketjua diagnostiikassa. Syöpädiagnoosi perustuu paljolti patologin työhön: kudosnäytteeseen ja mikroskoopilla tehtävään tutkimukseen. Lopullinen arvio siitä, onko potilaalla syöpää vai ei  – ja minkälainen syöpä, varmentuu patologin silmin. Patologin työ on näytteiden tutkimusta osana diagnostiikkaa ja hoitoketjua. Patologina katson potilaiden kudosnäytteitä, työskentelen kliinikoiden, eli hoitavien lääkärien, ja radiologien kanssa. Diagnostiikka ja tutkimus on yhteistyötä”, Mirtti kuvailee työtään.

Mirtin tavoitteena on tarkentaa syövän diagnostiikkaa ja hoitoa, erityisesti keskittyen eturauhassyöpään. Hän korostaa myös olemassa olevan datan ja näyteaineistojen tehokasta hyödyntämistä tutkimuksessaan.

“Roosa nauha -professuuri ei ole pelkästään akateeminen tunnustus, vaan se tarkoittaa merkittävää panostusta syöpätutkimukseen. Lahjoittajien tuki on tässä keskeisessä roolissa”, Mirtti painottaa.

Hänen työnsä vaikutukset voivat ulottua pitkälle ja tuoda toivoa monille syöpää sairastaville tulevaisuudessa.

“Roosa nauha -professuuri tarkoittaa merkittävää panostusta syöpätutkimukseen. Lahjoittajien tuki on tässä keskeisessä roolissa.” – Tuomas Mirtti

Lahjoittajien merkitys syöpätutkimukselle 

Roosa nauha -professorit kiittävät lahjoittajia tärkeästä tuesta tutkimukselle.

“Laaja joukko suomalaisia eri yhteisöissä haluaa tukea tutkimusta. Löytyy uskoa siihen, mitä teemme. Tästä syntyy voimakas tunne, että meidän pitää maksaa takaisin, haluamme tehdä vaikuttavaa syöpätutkimusta ja pyrkiä löytämään ratkaisuja”, Klefström kuvailee.

”Roosa nauha -keräyksen 20-vuotisen historian aikana on syntynyt vahva usko suomalaiseen syöpätutkimukseen. Lahjoittajien tuki on ollut ratkaisevassa roolissa tutkimuksen eteenpäin viemisessä. Jos lahjoittajana haluaa tukea tasokasta suomalaista syöpätutkimusta, niin Syöpäsäätiö on se oikea osoite kohdentaa lahjoitukset”, Klefström korostaa.

”Jokainen lahjoitus on tärkeä, on se pieni tai suuri – kaikki hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla – suuri kiitos lahjoittajille, että he mahdollistavat tutkijoiden ja tutkimuksen tukemisen”, Mirtti kiittää.

Tulevaisuus suomalaiselle syöpätutkimukselle 

Juha Klefströmille Roosa nauha -professuuri symboloi toivoa uusien läpimurtojen löytämiseen syövän hoidossa. Lahjoittajien avulla Suomi voi jatkaa korkeatasoista syöpätutkimusta ja tuoda uusia hoitomuotoja potilaiden ulottuville. Huippututkija osaa arvostaa riskinottokykyä.

”Lahjoittajat ovat lähteneet mukaan jakamaan riskejä kanssamme. Heidän tuellaan voimme edistää tutkimusta ja luoda mahdollisuuksia uusien lääkkeiden kokeilemiseen. Olemme kaikki yhdessä tekemässä merkittävää työtä syövän voittamiseksi”, Klefström päättää.

Syöpäsäätiö kiittää kaikkia lahjoittajiaan ja tukijoitaan sitoutumisesta syövän tutkimukseen ja hoitoon. Yhdessä voimme varmistaa, että yhä useampi suomalainen selviytyy syövästä.

Teksti: Carita Päivänen

Kuvat: Roosa nauha -tutkijaprofessorit Juha Klefström ja Tuomas Mirtti. Kuvaaja: Eeva Anundi

Suomen Syöpäinstituutin säätiö, Syöpäsäätiö ja lahjoittajat ovat yhdessä mahdollistaneet kaksi Roosa nauha -tutkijaprofessuuria vuosille 2024 – 26.

Suomen Syöpäinstituutin säätiö perustettiin vuonna 1987 syöpätutkimuksen tehostamiseksi ja huippututkijoiden tutkimusmahdollisuuksien turvaamiseksi. Tällä hetkellä Syöpäinstituutille työskentelee kaikkiaan 10 syöpätutkijaa. https://www.syopainstituutti.fi/tutkijan-toimet

 

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys täytti 2023 20 vuotta. Olemme tehneet töitä yhtenä rintamana elämän puolesta jo vuodesta 2003. Roosa nauha -keräyksellä tuetaan suomalaista syöpätutkimusta ja syöpään sairastuneita.