Tuellasi on suuri merkitys

Syöpäsäätiö tukee lahjoitusvaroilla syöpätutkimusta ja syövän ehkäisyä sekä turvaa sairastuneille tukipalveluita. Lahjoitusvarat mahdollistavat näiden tehtävien toteutumisen.

Lahjoittajat ratkaisevassa roolissa

Tuellasi maamme syöpätutkijat jatkavat päivittäistä työtään sairastuneiden hyväksi.  Sen avulla:

  • voimme  rahoittaa maamme syöpätutkimusta ja tuoda varmuutta epävarmuuden keskellä työskenteleville syöpätutkijoille,
  • ylläpitää maksutonta neuvontapalvelua, jonka asiantuntijat tukevat syöpään sairastuneita ja heidän läheisiin hädän hetkellä sekä
  • jakaa myös avustuksia syövän vuoksi taloudelliseen ahdinkoon ajautuneille potilaille.

Jokainen estetty syöpäkuolema on syöpätutkimuksen ansiota ja sinun avullasi korkeatasoinen syöpätutkimus voi jatkua.

Miten keräykseen lahjoitetut varat käytetään?

Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija Suomessa. Vuodesta 2020 Roosa nauha -keräys on kerännyt varoja laajasti kaikkien syöpien tutkimukseen. Keräyksen suosio ja tuotot ovat viime vuosina kasvaneet ja sen myötä on mahdollista suunnata rahoitusta syöpätutkimukselle laajemmin.

Nykyään arviolta kolmasosa Syöpäsäätiön rahoittamasta tutkimuksesta on sellaista, ettei sen kohteena ole mikään erityinen syöpäsairaus. Yleisellä tasolla syöpää tarkastelevan tutkimuksen tuloksista hyötyvät monia eri syöpiä sairastavat.

Roosa nauha -keräyksellä on vuosien varrella edistetty suomalaista naisten ja muiden syöpien tutkimusta ja vaikutettu siihen, että yhä useampi syöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa. Lue täältä lisätietoa keräyksen vaikutuksesta syöpätutkimukseen. Lisäksi lahjoitusvaroilla on rahoitettu neuvontatyötä ja ylläpidetty Syöpäjärjestöjen maksutonta ja kaikille avointa neuvontapalvelua.

Tuki syöpätutkimukselle

Syöpäsäätiö tukee lahjoitusvaroista syöpätutkimusta yli 8 miljoonalla eurolla vuosittain. Säätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa.

Tutkimusta tuetaan suoraan tutkijoille ja tutkimusryhmille myönnettävinä apurahoina sekä tukena Suomen Syöpärekisterille ja yhteispohjoismaisille tutkimushankkeille. Vuonna 2021 apurahoja myönnettiin yli 7 miljoonaa euroa.

Syöpäsäätiö on pystynyt lahjoittajien tuella nostamaan suomalaisen syöpätutkimuksen tasoa. Apurahojen kokonaissumma on yli kaksinkertaistanut vuoden 2014 noin 3,5 miljoonasta eurosta yli seitsemään miljoonaan euroon.

Säätiön apurahoilla tuetaan sekä perustutkimusta että kliinistä syöpätutkimusta. Tukea annetaan myös epidemiologiseen eli väestötason tilastolliseen tutkimukseen Suomen Syöpärekisterissä.

Myönnetyt apurahat

Vuonna 2022 Syöpäsäätiö ja Suomen Syöpäyhdistys jakoivat kaikkiaan 93 apurahaa tutkijoille ja tutkimusryhmille, yhteensä yli 7 miljoonaa euroa.

Syöpäsäätiö tukee Syöpärekisteriä

Suomen Syöpärekisterissä ylläpidetään rekisteriä kaikista Suomen syöpätapauksista ja ohjataan valtakunnallisten syöpäseulontojen toteuttamista. Rekisterissä tehdään myös tilastollista väestötason syöpätutkimusta. Tuemme Syöpärekisterin toimintaa merkittävästi vuosittain.

Syöpäsäätiö rahoittaa Syöpäsinstituuttia

Suomen Syöpäinstituutin Säätiö sr:n tarkoituksena on tehostaa ja edistää Suomessa harjoitettavaa korkeatasoista syöpätutkimusta ja näin edesauttaa syöpien ehkäisyä ja hoitoa. Rahoitamme Suomen Syöpäinstituutin säätiön tutkijantoimia vuosittain noin 300 000 eurolla.

Tukea sairastuneille

Lahjoitusvaroilla turvataan sairastuneille neuvontaa ja tukipalveluita. Syöpäsäätiö tukee myös syövän ehkäisytyötä.  Syöpäsäätiö rahoitti neuvontaa ja syövän ehkäisyä vuonna 2021 kaikkiaan 2,7 miljoonalla eurolla.

Lahjoitusvarat turvaavat maksuttomat neuvontapalvelut

Syöpäsäätiö ylläpitää Syöpäjärjestöjen maksutonta valtakunnallista neuvontapalvelua, joka tarjoaa tukea ja tietoa potilaille ja heidän läheisilleen. Ilman lahjoituksia neuvonta ja tuki ei olisi mahdollista. Neuvontapalveluun ottaa vuosittain yhteyttä yli 6 500 avuntarvitsijaa. Tuen tarve on kasvava.

Työtä syövän ehkäisemiseksi ja sairastuneiden tueksi

Syöpäsäätiö tukee potilasyhdistyksissä ja alueellisissa syöpäyhdistyksissä tehtävää päivittäistä perustyötä sairastuneiden auttamiseksi. Säätiö rahoittaa myös syövän ehkäisytyötä. Syöpäsäätiön tuella kehitetään muun muassa vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa.

Syövällä on monesti myös merkittäviä taloudellisia seurauksia ja usein tulot pienenevät ja menot kasvavat sairauden myötä. Lapsen sairastuminen syöpään aiheuttaa perheelle paitsi huolta, myös kuluja ja tulonmenetyksiä. Taloudellinen tuki voi olla perheiden kannalta tärkeää, jotta he pystyvät hoitamaan lasta ja kustantamaan esimerkiksi matkoja kotipaikkakunnalta sairaalaan. Syöpäsäätiö tukee perheitä, jotka ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen lapsen syöpäsairauden vuoksi.

Taloudellinen tuki

Syöpäsäätiön myöntämä avustus ei kata kaikkia sairaudesta aiheutuvia kuluja, mutta sillä voi olla suuri vaikutus perheen hyvinvointiin ja mielialaan. Perheet voivat hakea avustusta sairaaloiden syöpäosastojen sosiaalityöntekijöiden kautta. Avustuksen käytölle ei ole asetettu ehtoja, vaan sen voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin hyväksi. Vuosittain avustusta saa nelisenkymmentä perhettä.

Syöpäsäätiö myöntää taloudellista tukea myös aikuisille syöpään sairastuneille, jotka ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen sairauden vuoksi. Tukea haetaan sairaaloiden syöpäosastojen sosiaalityöntekijöiden kautta.

Syöpäsäätiön vastuullisuustyö

Syöpäsäätiö on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen tukija Suomessa. Vastuullisuus tarkoittaa meille suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä varainhankinnan läpinäkyvyyttä.

Roosa nauha -keräyksen vastuullisuus

Suomalaisten mieluisimpana lahjoituskohteena Roosa nauha -keräyksellä on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Vastuullisuus tarkoittaa meille terveyden edistämistä ja varainhankinnan läpinäkyvyyttä.

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Palautteesi on meille tärkeä! Haluamme kehittää työtämme- ja viestintäämme.

Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Sari Meller
Varainhankintajohtaja
puh. 050 409 0550,
[email protected]

Carita Päivänen
Viestintäpäällikkö
puh. 050 590 5415
[email protected]