Ett rekordartat resultat

Insamlingen Rosa bandet gav ett rekordartat resultat: nästan 5 miljoner euro till förmån för cancerforskningen.

Gränser är inget för oss

Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet understöder inte bara forskningen av bröstcancer, utan även forskning av andra cancertyper. Insamlingen Rosa bandet 2021 hade som tema olika former av tarmcancer.

Samarbetspartner 2021

Avsnittet ”Rosa bandet Dansar med stjärnor” sprängde nya gränser

Programmet ”Rosa bandet Dansar med stjärnor” sändes för att Cancerstiftelsen skulle hitta nya månadsdonatorer som vill stöda den inhemska cancerforskningen. Tusentals finländare visade sitt stöd under kvällens lopp.

Finländsk cancerforskning skulle kollapsa utan finansiering från stiftelser

Toni Seppälä är en toppforskare som nyligen har återvänt hem från USA. Han för med sig ett viktigt budskap om att motverka olika typer av tarmcancer. Forskningens framtid i Finland gör Seppälä oroad. Nedskärningarna av finansieringen försämrar möjligheterna till cancerforskning.

Eva Wahlström: ”Rosa bandet är en hyllning till livet”

Pappans död gjorde Eva hård på ytan för en lång tid framöver, men nu visar hon äntligen sin känsliga sida igen. Designern av Rosa bandet lever som hennes pappa lärde henne: det är bättre att älska och förlora än att inte ha älskat alls. Man får ge sig hän åt livet.

Rosa bandet 2021 är en hyllning till livet.

Rosa bandet 2021 har designats av Eva Wahlström. På bandet finns ett otyglat penseldrag som står för gränslöshet. Gränslös kärlek gentemot våra närmaste, gränslös saknad efter det som redan varit.

Vad är insamlingen Rosa bandet?

Med insamlingen Rosa bandet har intäkter för finsk forskning inom bröstcancer och gynekologisk cancer samlats sedan 2003. Från och med hösten 2020 stöder Rosa bandet cancerforskning i större utsträckning. Forskning inom bröstcancer är fortfarande det primära insamlingssyftet.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av finländsk cancerforskning. Rosa bandet är den mest kända cancerinsamlingen i Finland.

Gör en donation till Rosa Bandet-insamlingen

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö