Givarservice

Givarservice tfn. 09 1353 3286
[email protected]

Sari Meller
Direktör för medelanskaffning
Tfn. 050 4090 550
[email protected]

Carita Päivänen
kommunikationschef
Tfn. 050 590 5415
[email protected]

Marika Salonen
Insamlingschef, företag
puh. 050 4488324
[email protected]

Alexandra Honkaniemi
Marknadsföringskoordinator
Tfn. 050 435 4108
[email protected]

Kontakta oss

Fyll i blanketten för kontaktuppgifter och kontakta oss.

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö