Nyheter

Insamlingen Rosa bandet nådde upp till alla tiders bästa resultat – tack vare donatorerna

Trots de svåra ekonomiska tiderna deltog finländarna ivrigt i insamlingen Rosa bandet förra hösten. Privatpersoner och företag donerade medel, vilket resulterade i ett rekordstort belopp på fem miljoner euro. Tack till alla er som donerat medel i er gemensamma insats till förmån för finländsk cancerforskning!

Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet anordnas till stöd för finländsk cancerforskning. Under förra hösten lyfte insamlingen fram cancerformer med dålig prognos. Genom insamlingen eftersträvades en pott på minst 3,7 miljoner euro till cancerforskningen, men resultatet överträffade alla förväntningar. Insamlingen Rosa bandet gav alla tiders bästa resultat: 5 miljoner euro till förmån för finländsk cancerforskning.

Fem miljoner gånger tack

– Resultatet är en otroligt fin insats av hela Finlands folk och av samtliga våra företagspartners. Nu är det dags att tacka alla donatorer och företag, volontärer och företagspartners som deltagit i insamlingen och som möjliggjort detta fantastiska resultat. Trots de svåra tiderna har vi finländare en otroligt stark vilja att med enad front stöda den inhemska cancerforskningen. Tillsammans uppnådde vi detta historiska resultat, säger insamlingschef Sari Meller tacksamt.

– Det rekordartade resultatet i kampanjen för Rosa bandet förmedlas vidare i form av stipendier. Dessa stipendier beviljas till vårt lands mest verkningsfulla cancerforskningsprojekt och de bästa cancerforskarna i november i år, berättar en glad Sari Meller.

Med intäkterna från Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet stöder vi forskningen av samtliga cancerformer i Finland. Insamlingen inleddes den 22 september 2022 och fortsatte fram till slutet av oktober 2022. Cancerstiftelsen är Finlands mest betydande privata finansiär av cancerforskning.

Största delen av intäkterna från insamlingen kommer från försäljningen av bröstnålar och kampanjprodukter med Rosa bandet. Rosa bandet och armbandet såldes i över 400 000 exemplar. Genom samarbetspartnernas försäljning av produkter med logotypen för Rosa bandet samlade vi dessutom in över 1,1 miljon euro till förmån för cancerforskningen.

”Det rekordartade resultatet i kampanjen för Rosa bandet förmedlas vidare i form av stipendier. Dessa stipendier beviljas till vårt lands mest verkningsfulla cancerforskningsprojekt och de bästa cancerforskarna i november i år.” – Direktör för medelanskaffningSari Meller

Maria Veitola: Denna stund är vår

Rosa bandets och armbandets modiga designer Maria Veitola uppmanade oss att leva för stunden och i kampanjen påminde hon oss om att denna stund är vår.

– Så är det – den här stunden är verkligen vår. Cancern berör nästan alla finländare på något sätt, och det fantastiskt fina resultatet i insamlingen gör det verkligen synligt. Det känns överväldigande och jag är tacksam över att finländarna litar på vetenskapen och vill delta konkret i att stöda cancerforskningen. Alla cancerformer kan ännu inte botas, men det finns hopp för oss. Insamlingen Rosa bandet och donationerna som riktas till detta ändamål är till nytta för alla cancerdrabbade och deras närmaste, säger Maria Veitola.

Veitola anser att insamlingen också har ett annat viktigt syfte: att göra cancern synlig och bryta mot tigandets kultur.

”Det känns överväldigande och jag är tacksam över att finländarna litar på vetenskapen och vill delta konkret i att stöda cancerforskningen” – Maria Veitola

Insamlingen Rosa bandet firar sitt 20-årsjubileum

Genom insamlingen Rosa bandet har vi samlat medel till förmån för cancerforskningen sedan år 2003, alltså redan i tjugo års tid. Med medlen från Rosa bandet främjas kostnadsfria rådgivningstjänster som erbjuds till de cancerdrabbade och deras närmaste. Från och med hösten 2020 utvidgades insamlingen och nu bidrar den till att stöda cancerforskningen på ett bredare plan. Insamlingen Rosa bandet främjar inte bara forskningen av bröstcancer, utan även forskning av andra cancertyper.

I Finland bedrivs spetsforskning

Den finländska cancerforskningen är i världsklass. Toppforskarna är emellertid oroliga för finansieringens kontinuitet. Målet med forskningen är att se till att patienterna får tillgång till möjligast högklassiga behandlingar så snabbt som möjligt.

Det är viktigt att upptäcka cancerfallen i tillräckligt god tid så att de fortfarande kan behandlas. Dessutom har forskarna som målsättning att utveckla nya och effektivare behandlingsformer mot cancer samt minska på antalet dödsfall i cancer. Eftersom nya innovationer kräver långsiktig forskning är kontinuerlig finansiering ett livsvillkor för forskningen. Stödet från privata donatorer och från Cancerstiftelsen är oumbärligt för den finländska cancerforskningen.

– Det är en glädje att få vara med i kampanjen för Rosa bandet, eftersom det är så viktigt för oss forskare att säkerställa forskningsfinansieringen. Det känns fint att se hur många människor som vill vara med och trygga vårt fortsatta arbete och därigenom möjliggöra utvecklingen av nya behandlingsformer mot cancerformer som man ännu inte känner till några effektiva behandlingar mot, säger cancerforskare Pauliina Munne från Helsingfors universitet.

– Detta ger oss mer tro på framtiden, så att vi en vacker dag kan behandla cancerformer på individuell nivå. När vi känner till cancerns svaga sidor, kan vi ta fram specialanpassade precisionsläkemedel. Precis som Rosa bandet förra hösten är varje cancerform också individuell. Jag vill rikta ett stort tack till alla donatorer för att de möjliggör utvecklingen av framtida cancerbehandlingar, säger Munne tacksamt.

Cancerstiftelsens stöd garanterar en högklassig forskning och skapar möjligheter till att utveckla behandlingarna mot cancer på lång sikt.

”Detta ger oss mer tro på framtiden, så att vi en vacker dag kan behandla cancerformer på individuell nivå.” – cancerforskare Pauliina Munne

Mer information:

Sari Meller
Direktör för medelanskaffning
Tfn. 050 4090 550
[email protected]

Carita Päivänen
Kommunikationschef
Tfl. 050 590 5415
[email protected]


Läste du redan?

Hur används donationsmedlen?
Ditt stöd har stor betydelse. Cancerstiftelsen verkar med donerade medel och finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående. Donationsmedlen möjliggör dessa uppgifter. Läs mer.

Maria Veitola: ”På slutrakan vågade vi prata också om svåra saker”
Maria Veitola förlorade sin far i kampen mot cancer. Pappans död fick henne att känna en förkrossande sorg, men gav henne också en djup förståelse för att kärleken aldrig försvinner. Designern av Rosa bandet berättar nu om sitt livs viktigaste upplevelser. Läs Marias berättelse.

Toppforskaren Antti Rannikko har sett cancerformer med dålig prognos på nära håll
Då en dramatisk upplevelse i operationssalen fick Antti Rannikko att stanna upp under det första studieåret, beslutade han att dra sitt strå till stacken för att besegra kampen mot cancer. Lär mer om Anttis forskning.