Har du frågor?

På denna sida har vi sammanställt vanliga frågor och svar om insamlingen Rosa bandet. Hoppas att de är till hjälp! Om du inte fick svar på din fråga, kan du alltid kontakta oss här. Vi hjälper gärna!

Vanliga frågor och svar om insamlingen Rosa bandet

Var kan jag köpa Rosa bandet och armbandet?

Rosa bandet säljs av följande affärer: Lindex, K-Citymarket, K-Supermarket, K-market, Neste K –trafikstationerna, Prisma, S-market, Alepa, Sale, ABC –butikerna, Stockmann Delikatessen, Emotion och Sokos. Banden saluförs fram till slutet av året eller så länge det finns band kvar.

Rosa armbandet säljs i hela landet i ett begränsat parti i affärerna som tillhör K- och S-gruppen.

Rosa bandet kan också köpas av cancerföreningar, vilket innebär att intäkterna går till de lokala cancerföreningarna och kan användas av dem (t.ex. för att upprätthålla rådgivningstjänsterna). Cancerföreningarna säljer banden på gatan, vid olika evenemang osv.

Hur stor är den andel av bandets pris som går till Cancerstiftelsen?

Försäljningspriset på Rosa bandet är fem euro. Av detta belopp går cirka fyra euro till cancerforskning och rådgivningstjänster. Ungefär en euro av bandets pris utgörs av mervärdesskatt och bandets tillverknings- och logistikkostnader. Bandets återförsäljare får ingen försäljningsprovision för att de säljer bandet.

Försäljningspriset på Rosa armbandet är nio euro. Av detta belopp går cirka sex euro till cancerforskning och rådgivningstjänster. Ungefär två euro utgörs av mervärdesskatt och armbandets tillverknings- och logistikkostnader. Armbandets återförsäljare får ingen försäljningsprovision för att de säljer armbandet.

Vad händer med de band som inte kunde säljas?

Då banden beställs försöker vi optimera mängderna tillsammans med återförsäljarna så att antalet blir så exakt som möjligt. Vi ser till att det finns tillräckligt med band, men samtidigt ska det inte heller finnas överflödiga och onödiga band kvar efteråt. Av de överflödiga banden har det bland annat tillverkats ett konstverk. Efter insamlingen får återförsäljarna slänga bort de band som inte sålts.

Vilket företag levererar Rosa bandet och var har banden tillverkats?

Leverantören av Rosa bandet är det svenska företaget Stilisti. Tillverkningen av banden upphandlades år 2018. I detta sammanhang valde vi ut Stilisti som leverantör av banden. Företaget har ett långvarigt samarbete med Cancerfonden, som anordnar en motsvarande kampanj i Sverige. Faktorer som beaktades i samband med upphandlingen var bland annat ansvarsfullhet, leveranssäkerhet, kvalitet och pris.

Banden och förpackningarna tillverkas och förpackas i Kina i fabriker där miljö- och arbetsförhållandena är hållbara.  Fabrikernas tillverkningsförhållanden övervakas i samband med regelbundna auditeringar. Vid auditeringarna efterlevs BSCI:s standarder och rapporter om standarderna levereras till oss. BSCI är ett socialt övervakningssystem som startats av FTA (Foreign Trade Association) och som gäller etisk materialanskaffning i Europa. BSCI baseras på den internationella arbetsorganisationen ILO:s arbetsstandarder och främjar kontinuerlig förbättring av varuleverantörernas sociala verksamhet.

Var får man tag på Rosa bandet från tidigare år?

Rosa bandet för ett visst år är en säsongsprodukt, vilket innebär att bandet säljs endast medan det berörda årets insamling för Rosa bandet pågår. Efter det är Rosa bandet från tidigare år inte längre tillgängliga. Cancerstiftelsen kan inte sälja eller leverera gamla band efter att det berörda årets insamling avslutats.

Ge bidrag och delta i insamlingen Rosa bandet

Hur kan jag delta i insamlingen Rosa bandet? 

Du kan delta i insamlingen Rosa bandet på många olika sätt. Du kan till exempel köpa Rosa bandet eller armbandet medan kampanjen pågår. Du kan också stöda insamlingen genom att köpa produkter försedda med logotypen för Rosa bandet, genom att göra en engångsdonation på Rosa bandets webbsidor eller genom att starta en kampanj för medelanskaffning på Facebook.

Ta en titt på alla möjligheter att ge ett bidrag och delta här!

Evenemang och insamlingar

Kan vi använda logotypen för Rosa bandet när vi anordnar evenemang eller insamlingar till förmån för Rosa bandet?

Varje person eller instans som startar en egen Rosa bandet –insamling får använda ett nedladdningsbart märke som visar att man stöder Rosa bandet. I digital reklam och kommunikation om evenemang och insamlingar kan man använda detta stödmärke.

För att ni ska få använda vårt officiella kampanjmärke med bilden på Rosa bandet, dvs. vår logotyp, krävs det ett skriftligt avtal med Cancerstiftelsen. Villkoret för ett sådant avtal är en donation på minst 15 000 euro. Rosa bandet är ett registrerat varumärke och det kan användas enbart av Cancerstiftelsen och våra samarbetspartners.

Om du vill veta mer om partnerskap, kan du kontakta Marika Salonen ([email protected]), som är chef för medelanskaffning på företagssidan.

Varje företag som gör en donation på minst 200 euro får tillgång till vårt digitala stödmärke.

Hur kan vi marknadsföra vårt evenemang eller vår insamling?

Ni kan marknadsföra evenemanget i förväg exempelvis i sociala medier. Då du beskriver evenemanget ber vi dig vänligen att ange klart och tydligt att Rosa bandet eller Cancerstiftelsen är insamlingsmålet och inte en samarbetspartner.

Ange även i din marknadsföring hur mycket av insamlingens intäkter som går till Cancerstiftelsen, antingen i procent eller i euro, och använd i mån av möjlighet någon av följande exempeltexter: ”Vi donerar intäkterna från detta evenemang till Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet / Medlen som samlats under detta evenemang doneras till Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet / Vi stöder Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet med beloppet X”.

Mer information om att anordna evenemang hittar du här.

Kan Cancerstiftelsen hjälpa till med att anordna evenemang och berätta om sin verksamhet eller om arbetet för att motverka cancer?

Cancerstiftelsen har begränsade resurser, så vi hinner tyvärr inte hjälpa till med att anordna evenemang.  Cancerorganisationernas publikationer och broschyrer om hälsofrämjande kan när som helst beställas på adressen [email protected]. Många lokalföreningar anordnar dessutom föreläsningar och olika evenemang som de beskriver närmare på sina egna kanaler.

Kan man få finansiellt stöd från Cancerstiftelsen för att organisera ett evenemang/en insamling?

De medel som insamlas av Cancerstiftelsen används för att stöda cancerforskningen samt rådgivningstjänsterna och kamratstödsgrupperna. Dessutom främjas förebyggande av cancer. Därför kan vi alltså inte sponsorera insamlingsaktiviteter.

Användningen av medel

Hur används de insamlade medlen?

De medel som insamlas av Cancerstiftelsen används för att stöda cancerforskningen samt rådgivningstjänsterna och kamratstödsgrupperna som drivs av cancerföreningarna runt omkring i landet. Dessutom främjas förebyggande av cancer. Fokus för insamlingen Rosa bandet ligger på det arbete som görs för att besegra kampen mot bröstcancer och andra cancerformer. Medlen förmedlas snabbt vidare i samband med utdelningen av stipendier varje höst.

Mer information:

Cancerstiftelsens givarservice
vardagar kl. 9–15
tfn 09 1353 3286
[email protected]