Företagssamarbete

Företagens erfarenheter av partnerskapet har varit mycket positiva och partnerskapen fortgår ofta i många år. Årligen deltar ett tjugotal företag i insamlingen.

Enligt finländarna är Rosa bandet en av de mest uppskattade och pålitliga insamlingarna*. Rosa bandet tilltalar i synnerhet kvinnor: främjande av hälsan och välbefinnandet och ett inhemskt insamlingsmål är viktiga värden för många.

(*Taloustutkimus: Suomi tänään, Hyväntekeväisyys, mars 2016 )

Det finns många goda skäl för ett företag att bli Rosa bandet-partner. Det framgår också av resultaten av en enkätundersökning som TNS Gallup gjorde i januari 2014:

  • Rosa bandet är välkänt: 96 procent av de finländska kvinnorna känner till kampanjen.
  • Finländska kvinnor stöder insamlingen helst genom att köpa samarbetspartners Rosa bandet-produkter och insamlingens understödsprodukt, ett rosa band att fästa på bröstet.
  • Hög kvalitet, hälsofrämjande och inhemskt ursprung är egenskaper som enligt konsumenterna är viktiga hos Rosa bandet-produkterna.

Rosa bandet-partnerskap förutsätter en donation på minst 15 000 euro, som oftast kommer från försäljningen av produkter. Om samarbetet ingås alltid ett avtal, som i allmänhet omfattar en kampanjprodukt eller -produktgrupp. Som partner får företaget rätten att använda Rosa bandet-symbolen vid försäljning och marknadsföring av kampanjprodukten.

Rosa bandet-insamlingen har också några huvudsamarbetspartner i ett mera omfattande och långvarigt samarbete.

Oktober är den internationella bröstcancermånaden och även i Finland sker produktförsäljningen huvudsakligen i september-oktober.

I oktober marknadsför Cancerstiftelsen kampanjen aktivt och Rosa bandet får mycket synlighet i printmedier, tv och sociala medier. Mediesynligheten och publiciteten stöder företagens produktförsäljning.

Blev du intresserad? Ta kontakt så får du veta mera om Rosa bandet-partnerskap:

Tuuli Lahti
puh. 040 5580 977
tuuli.lahti@cancer.fi

Företag kan också delta genom en donation

Om det inte är möjligt för ett företag att bli samarbetspartner kan företaget delta i insamlingen genom att göra en donation. Donationer på 850 – 50000 euro berättigar till skatteavdrag.

Företaget kan göra sin donation i nätbanken. Du kan också beställa en räkning. Gå vidare och donera eller beställ en räkning >>>

Donationen kan också överföras till Cancerstiftelsen donationskonto.

För en donation på minst 500 euro får företaget ett elektroniskt Rosa bandet-stödmärke. Vi skickar märket till företagets förfogande när vi fått donationen.

Frågor om donationer och fakturering:

Cancerstiftelsens givarservice, tfn 09 1353 3286 eller lahjoitukset@cancer.fi.

Rosa bandet-jippo

Ett företag kan inte hänvisa till Rosa bandet-insamlingen i sin marknadsföring eller produktförsäljning, om företaget inte är Cancerstiftelsens samarbetspartner. Fredagen 11.10.2019, Rosa bandet-dagen, är dock ett undantag – då kan ett lokalt företag eller företagare sälja sina produkter eller tjänster till förmån för insamlingen och donera intäkterna eller en del av dem till insamlingen. Det här är dock inte möjligt för riksomfattande företag eller butikskedjor.

Varje företag som donerar minst 500 euro får tillgång till ett elektroniskt Rosa bandet-stödmärke

(webbsida, sociala medier, nyhetsbrev). Endast samarbetspartner kan använda en Rosa bandet-logo i sin marknadsföringskommunikation.

Läs mera om alternativa sätt att delta i kampanjen >>>

Mera information: Givarservice, tel. 09 1353 3286 eller lahjoitukset@cancer.fi.

Principerna för företagssamarbete

– Cancerstiftelsen har som mål att främja vetenskaplig forskning i cancersjukdomar och förebyggandet av cancer samt sprida information om hälsosamma levnadsvanor som minskar cancerrisken.  Ett mål är också att garantera tillräckliga stödtjänster för dem som insjuknat i cancer och deras närstående. Företagssamarbetet bör vara förenligt med ovan nämnda mål.

– Cancerstiftelsen är en oberoende aktör. Samarbetspartnerskapet ger inte företaget rätt att påverka Cancerstiftelsens medelsanvändning eller kommunikation på något sätt.

– Cancerstiftelsen ingår inga sådana förbindelser med företag som inte kan offentliggöras.

– Cancerstiftelsen ingår alltid skriftliga avtal om innehållet i samarbetet med företag. I avtalen definieras parternas rättigheter, ansvar och förpliktelser gentemot varandra.

– Cancerstiftelsen följer och förutsätter att dess samarbetspartner i sina produktanskaffningar följer etiska principer som grundar sig på de av Internationella arbetsorganisationen (ILO) godkända grundläggande rättigheterna i arbetslivet, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och konventionen om barnets rättigheter.

– I regel samarbetar Cancerstiftelsen endast med etablerade företag.

– Cancerstiftelsen samarbetar inte med alkohol- och tobaksindustrin och inte heller med företag inom hälsokostbranschen.