Företagssamarbete

Kom med i ett samarbete som påriktit har betydelse!

Årligen deltar ett tjugotal företag i insamlingen.

Enligt finländarna är Rosa bandet en av de mest uppskattade och pålitliga insamlingarna*. Rosa bandet tilltalar i synnerhet kvinnor: främjande av hälsan och välbefinnandet och ett inhemskt insamlingsmål är viktiga värden för många.

(*Taloustutkimus: Hyväntekeväisyys, mars 2020 )

Det finns många goda skäl för ett företag att bli Rosa bandet-partner. Det framgår också av resultaten av en enkätundersökning som TNS Gallup gjorde i february 2020:

Rosa bandet är välkänt: 96 procent av de finländska kvinnorna känner till kampanjen.
Finländska kvinnor stöder insamlingen helst genom att köpa samarbetspartners Rosa bandet-produkter och insamlingens understödsprodukt, ett rosa band att fästa på bröstet.
Hög kvalitet, hälsofrämjande och inhemskt ursprung är egenskaper som enligt konsumenterna är viktiga hos Rosa bandet-produkterna.
Rosa bandet-partnerskap förutsätter en donation på minst 15 000 euro, som oftast kommer från försäljningen av produkter. Om samarbetet ingås alltid ett avtal, som i allmänhet omfattar en kampanjprodukt eller -produktgrupp. Som partner får företaget rätten att använda Rosa bandet-symbolen vid försäljning och marknadsföring av kampanjprodukten.

Rosa bandet-insamlingen har också några huvudsamarbetspartner i ett mera omfattande och långvarigt samarbete.

Oktober är den internationella bröstcancermånaden och även i Finland sker produktförsäljningen huvudsakligen i september-oktober.

I oktober marknadsför Cancerstiftelsen kampanjen aktivt och Rosa bandet får mycket synlighet i printmedier, tv och sociala medier. Mediesynligheten och publiciteten stöder företagens produktförsäljning.v

Blev du intresserad? Ta kontakt så får du veta mera om Rosa bandet-partnerskap:

Marika Salonen
Insamlingschef, företag
Tfn. 050 4488324
[email protected]

Tack till partners:

Företag kan också delta genom en donation

Om det inte är möjligt för ett företag att bli samarbetspartner kan företaget delta i insamlingen genom att göra en donation. Donationer på 850 – 50000 euro berättigar till skatteavdrag.  Företaget kan göra sin donation i nätbanken. Du kan också beställa en räkning.

För en donation på minst 500 euro får företaget ett elektroniskt Rosa bandet-stödmärke. Vi skickar märket till företagets förfogande när vi fått donationen.

Tack till våra samarbetspartners 2023

Principerna för företagssamarbete

– Cancerstiftelsen har som mål att främja vetenskaplig forskning i cancersjukdomar och förebyggandet av cancer samt sprida information om hälsosamma levnadsvanor som minskar cancerrisken.  Ett mål är också att garantera tillräckliga stödtjänster för dem som insjuknat i cancer och deras närstående. Företagssamarbetet bör vara förenligt med ovan nämnda mål.

– Cancerstiftelsen är en oberoende aktör. Samarbetspartnerskapet ger inte företaget rätt att påverka Cancerstiftelsens medelsanvändning eller kommunikation på något sätt.

– Cancerstiftelsen ingår inga sådana förbindelser med företag som inte kan offentliggöras.

– Cancerstiftelsen ingår alltid skriftliga avtal om innehållet i samarbetet med företag. I avtalen definieras parternas rättigheter, ansvar och förpliktelser gentemot varandra.

– Cancerstiftelsen följer och förutsätter att dess samarbetspartner i sina produktanskaffningar följer etiska principer som grundar sig på de av Internationella arbetsorganisationen (ILO) godkända grundläggande rättigheterna i arbetslivet, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och konventionen om barnets rättigheter.

– I regel samarbetar Cancerstiftelsen endast med etablerade företag.

– Cancerstiftelsen samarbetar inte med alkohol- och tobaksindustrin och inte heller med företag inom hälsokostbranschen.

Kontakta gärna

Marika Salonen, Insamlingschef, företag
Tfn. 050 4488324
[email protected]

Cancerstiftelsens givarservice, tfn 09 1353 3286 eller [email protected]

 

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö