Yleinen

Rosa bandet designades av en världsmästare

Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet understöder inte bara bröstcancerforskning, utan även forskning kring andra cancerformer. Årets tema är olika former av tarmcancer. Målet med insamlingen är att samla ihop minst 3,5 miljoner euro till förmån för den finländska cancerforskningen. Årets Rosa band har designats av världsmästaren i proffsboxning Eva Wahlström, som menar att gränser inte är något för oss.

”Rosa bandet-insamlingen och donationerna som riktas till insamlingen är till nytta för alla cancerdrabbade och deras närmaste. I år är vårt gemensamma mål att samla in 3,5 miljoner euro till förmån för den finländska cancerforskningen”, säger insamlingschef Sari Meller.

Med intäkterna från Cancerstiftelsens Rosa bandet-insamling stöds forskning kring samtliga cancerformer i Finland. Insamlingen börjar den 23 september och fortsätter fram till slutet av oktober.

Eva Wahlström: Rosa bandet är en hyllning till livet

Designern av årets Rosa band är världsmästaren i professionell boxning, Eva Wahlström.
”Det känns fint att vara med, eftersom Rosa bandet-insamlingen är en hyllning till livet. Vi samlar in medel för forskning kring alla cancerformer och jag hoppas att vi i år får med allt fler i insamlingen”, säger Wahlström.

Det nya Rosa bandet är brokigt och spralligt och fullt av glada färgstänk. ”Årets Rosa band står för gränslöshet och visar hur man spränger gränser. Vi kör för fullt så det bara stänker om det, och precis så får det vara. För mig handlar gränslöshet om att man är modig nog att inte bry sig om gränser”, säger Wahlström.

Personligen är hon också modig och spränger gränser. Världsmästaren i proffsboxning blev tidigare klar med sina studier i rums- och möbeldesign vid Aalto-universitetet och studerar just nu modern design vid Aalto. Hon märkte att hon själv ville se livets gränslöshet också genom konsten. Wahlström har designat bröstnålen och dessutom också det nya armbandet.

Tarmcancer som tema

Denna höst framhäver Rosa bandet olika former av tarmcancer. Tarmcancer är en allmänt förekommande sjukdom och prognosen för i synnerhet metastaserade cancerformer är dålig. Den näst mest vanliga cancersjukdomen bland kvinnor och män i Finland är just tarmcancer. I Finland upptäcks cirka 3 500 nya tarmcancerfall per år och tarmcancer leder till mer än 1 300 dödsfall årligen. Incidenstalen för olika former av tarmcancer håller på att öka. Antalet nya fall av tarmcancer ökar också bland personer under 50 år, men den största ökningen har skett bland den äldre befolkningen.

Tarmcancer är en sjukdom som kan behandlas. Behandlingsresultaten blir bättre ju tidigare cancern diagnostiseras.

Den nationella screeningen av tarmcancer inleds i Finland redan i början av 2022. Cancerstiftelsens donatorer har haft en helt avgörande roll i att Cancerstiftelsen långfristigt kunnat stödja forskningsarbetet kring screening.

I Finland bedrivs toppforskning

Genom Rosa bandet-insamlingen kan man stödja finländsk cancerforskning. I Finland har vi internationellt framstående forskare på toppnivå inom cancerforskning, men de är oroade för den fortsatta finansieringen. Målet med forskningen är att se till att patienterna får tillgång till möjligast högklassiga behandlingar så snabbt som möjligt.

Det är viktigt att upptäcka cancerfallen tillräckligt tidigt så att de kan behandlas. Dessutom har forskarna som mål att utveckla nya och effektivare behandlingar mot cancer samt minska på antalet dödsfall i cancer.

Eftersom innovationer kräver långsiktig forskning är kontinuerlig finansiering ett livsvillkor för forskningen. Stödet från privata donatorer och Cancerstiftelsen är oumbärligt för den finländska cancerforskningen.

”Ett bidrag till förmån för cancerforskningen är samtidigt en investering i dig själv eller dina nära och kära. Var tredje finländare insjuknar i cancer under sin livstid”, säger forskningschef Jarmo Wahlfors från Cancerstiftelsen.

Cancerstiftelsens stöd garanterar högklassig forskning och skapar möjligheter till att utveckla behandlingar mot cancer på lång sikt.

Band, produkter och donationer för att bekämpa cancer

Rosa bandet-insamlingen pågår under perioden 23.9–31.10. Banden säljs av affärerna i K-gruppen, kedjorna i S-gruppen och Lindex samt av lokala cancerföreningar runt omkring i Finland. Banden säljs också av cancerföreningarna och patientorganisationerna Propo och Colores.

Nyhetsprodukten Rosa armbandet säljs i ett begränsat parti av affärerna som tillhör Kesko, S-gruppen och Lindex. Armbandet kostar 9 euro.

Du kan också stödja cancerforskningen genom att köpa kampanjprodukter med logotypen för Rosa bandet. Dessutom kan du ge ett bidrag till insamlingen

• på nätet på adressen roosanauha.fi/sv
• på donationskontot FI20 2344 1800 0032 29 med referensnumret 5445 (företag använder referensnumret 54454)
• med SMS: skicka meddelandet ROOSA till numret 16499 (ditt bidrag på 10 euro debiteras i samband med din telefonräkning)
• med MobilePay: valfritt belopp till numret 55714.

Rosa bandet-dagen firas den 8 oktober. Välgörenhetsprogrammet ”Rosa bandet dansar med stjärnor” (Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa) livesänds på kanalen MTV3 söndagen den 31.10 kl. 19.30.

Insamlingen Rosa bandet ordnas av Cancerstiftelsen, som är den största privata finansiären av cancerforskning i Finland. Cancerstiftelsens medel baseras enbart på donationer. Cancerstiftelsen beviljar varje år över 7 miljoner euro i stipendier till forskare. Sedan år 2003 har Cancerstiftelsen genom Rosa bandet samlat nästan 17 miljoner euro till förmån för cancerforskning och rådgivningstjänster.