Rosa bandet

Den förnyade rosa bandet -insamlingen stöder alla som insjuknat i cancer

Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet stöder för första gången inte bara bröstcancerforskning, utan även forskning av andra cancerformer. Insamlingen har siktet inställt på en rekordstor pott på tre miljoner euro för finländsk cancerforskning. På Rosa bandet finns Juha Tapios fingeravtryck för att påminna oss om att varenda en av oss lämnar sitt spår hos andra människor.

Med intäkterna från Cancerstiftelsens insamling Rosa bandet stöder vi från och med hösten 2020 inte bara bröstcancerforskning, utan även forskning av andra cancerformer. Insamlingen Rosa bandet har under de senaste åren blivit allt mer populär, samtidigt som intäkterna ökat. Därigenom är det nu möjligt att rikta in finansieringen på cancerforskning i bredare mening.

– Intäkterna från insamlingen Rosa bandet har gett oss möjlighet att stöda forskningen allt mer effektivt. För oss är det viktigt att insamlingen Rosa bandet och de donationer som gjorts till förmån för Rosa bandet kan gagna alla som insjuknat i cancer, säger Cancerstiftelsens generalsekreterare Sakari Karjalainen.

I Finland har man bedrivit banbrytande forskning om cancerns ärftlighet

Insamlingen Rosa bandet lyfter i år upp den ärftligt betingade benägenheten att insjukna i cancer. Ungefär vart tionde cancerfall anknyter till en ärftligt betingad benägenhet. Cancer går inte i arv. Endast den genetiska defekten som kan leda till cancer nedärvs.

Cancerstiftelsen har finansierat forskning om cancerns ärftlighet sedan 1990-talet, då generna som medför en ärftligt betingad benägenhet för cancer identifierades för första gången. De finländska forskarna har varit med och hittat både gener och genetiska defekter som medför en ärftligt betingad benägenhet att insjukna i bröstcancer eller ärftlig tjocktarmscancer. Riskgenerna är viktiga att känna igen, så att de som bär på de berörda generna kan identifieras och inbegripas i cancerscreeningar. På detta sätt kan man förebygga eller behandla många typer av cancer i ett tillräckligt tidigt skede.

Den långvariga satsningen på cancerforskning har i avsevärd grad ökat insikterna om ärftliga faktorer som ligger bakom olika cancerformer. Men man vet fortfarande inte tillräckligt mycket om hur riskfaktorerna fungerar. Man kan fortfarande inte förklara varför en person som bär på en genetisk defekt får cancer, medan någon annan med samma genetiska defekt inte får cancer. Det behövs mer forskning om generna så att vi kan utveckla bland annat allt mer individualiserade behandlingar för att hjälpa dem som insjuknat.

Cancerorganisationernas ärftlighetsrådgivning ger stöd till dem som är oroade

Juha Tapio: Konsten och vetenskapen har ett gemensamt mål

Årets designer av Rosa bandet är musikern Juha Tapio, som är högt älskad bland finländarna. På bandet finns Juha Tapios fingeravtryck för att påminna oss om att varenda en av oss lämnar ett spår hos andra människor. Juha Tapio utmanar finländarna att stöda insamlingen och samtidigt visa att vi är världens mest omtänksamma folk.

– Det känns fint att vara med om insamlingen Rosa bandet just i år, eftersom vi genom insamlingen för första gången stöder forskningen av alla cancerformer. Jag hoppas att vi får med allt fler människor i insamlingen. Konsten och vetenskapen ligger nära varandra, eftersom bägge två har ett gemensamt mål: att göra livet bättre, vill Juha Tapio påminna oss om.

Juha Tapios fingeravtryck pryder inte bara bröstnålen, utan även nyhetsprodukten för denna höst, Rosa armbandet. – Det att man bryr sig och bär bröstnålen eller armbandet är en liten men viktig gest för alla dem som måste leva med cancern.

Band, produkter och donationer i kampen mot cancer

Insamlingen Rosa bandet pågår under tidsperioden 22.9–1.11. Rosa bandet kostar fyra euro och säljs av affärerna i K-gruppen, S-gruppen och Lindex samt av regionala cancerföreningar runt omkring i Finland. Nyhetsprodukten Rosa armbandet finns tillgänglig i ett begränsat parti och saluförs i affärerna som tillhör Kesko eller S-gruppen. Priset på armbandet är nio euro.

 

Man kan också stöda cancerforskningen genom att köpa Rosa bandet -kampanjprodukterna som finns till försäljning. Donationer till insamlingen kan göras 

  • på nätet på adressen fi/sv
  • på donationskontotFI20 2344 1800 0032 29 med referensnumret 5445, och företag använder referensnumret 54451
  • med SMS: skriv meddelandet ROOSA och sänd det till numret 16499 (varvid en donation på 10 euro kommer att debiteras i samband med din telefonräkning)
  • med MobilePay: donera önskat belopp till numret 55714

 

Rosa bandet -dagen firas fredagen den 9.10. Välgörenhetsprogrammet Rosa bandet Dansar med stjärnor går ut som en livesändning på kanalen MTV3 söndagen den 1.11.

 

Material för insamlingen: https://img3.materialbank.net/NiboWEB/syopajarjestot/showCartPublicContent.do?uuid=9266452&random=921732&lang=fi

 

Mer information: 

Cancerstiftelsens direktör för medelanskaffning Sari Meller, tfn 050 40 90 550, [email protected]

(insamlingar, medelanskaffning)

Cancerstiftelsens generalsekreterare Sakari Karjalainen, tfn 0400 818 910, sakari.karjalainen@cancer.fi (användning av medel, cancerforskning)

Cancerorganisationernas ärftlighetsläkare Minna Pöyhönen, tfn 050 3828 948, [email protected] (cancerns ärftlighet, ärftlighetsrådgivning)

Cancerstiftelsens kontaktchef Kaija Laitinen, tfn 044 218 4331, [email protected] (kommunikation, intervjuförfrågningar)

 

www.roosanauha.fi/sv  | www.cancerstiftelsen.fi

Insamlingen Rosa bandet anordnas av Cancerstiftelsen, som är Finlands största privata finansiär av cancerforskning. Stiftelsen samlar in sina medel enbart genom donationer. Cancerstiftelsen delar årligen ut stipendier riktade till forskare till ett belopp på över 7 miljoner euro. Sedan år 2003 har Cancerstiftelsen genom Rosa bandet samlat in nästan 17 miljoner euro till förmån för cancerforskning och rådgivningstjänster.