Yritysyhteistyö

Roosa nauha on arvostettu ja luotettavaksi koettu yhteisöllinen keräys. Roosa nauha puhuttelee erityisesti naisia: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kotimainen keräyskohde ovat tärkeäksi koettuja arvoja.

Yritysten kokemukset kumppanuudesta ovat olleet hyvin positiivisia ja kumppanuudet jatkuvat usein monia vuosia. Vuosittain keräyksessä on mukana parikymmentä yritystä.

Yrityksellä on monta hyvää syytä lähteä mukaan Roosa nauha –kumppaniksi, mikä ilmenee myös TNS Gallupin tammikuussa 2014 tekemän haastattelututkimuksen tuloksista:

  • Roosa nauha on hyvin tunnettu: 96 prosenttia suomalaisista naisista tuntee keräyksen
  • Suomalaiset naiset tukevat keräystä mieluiten ostamalla yhteistyökumppaneiden Roosa nauha -tuotteita sekä keräyksen kannatustuotetta, roosaa rintanauhaa.
  • Korkea laatu, terveyden edistäminen ja kotimaisuus ovat kuluttajien mielestä tärkeitä Roosa nauha –tuotteiden ominaisuuksia.

Roosa nauha -kumppanuus edellyttää vähintään 15 000 euron lahjoitusta, joka kertyy yleisimmin tuotemyynnistä. Yhteistyöstä tehdään aina sopimus, joka kattaa yleensä yhden kampanjatuotteen tai -tuoteryhmän. Kumppanina yritys saa oikeuden käyttää Roosa nauha -tunnusta kampanjatuotteen myynnissä ja markkinoinnissa.

Kumppaneiden lisäksi Roosa nauha -keräyksellä on pääyhteistyökumppaneita, joiden kanssa yhteistyö on laajempaa ja pitkäkestoista.

Lokakuu on kansainvälinen rintasyöpäkuukausi ja Suomessakin tuotemyynti keskittyy pääasiassa syys-lokakuulle.

Syöpäsäätiö tekee lokakuun ajan aktiivista markkinointia ja Roosa nauha on hyvin esillä printtimediassa, TV:ssä ja sosiaalisessa mediassa. Medianäkyvyys ja julkisuus tukee yritysten tuotemyyntiä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin saat lisätietoa Roosa nauha -kumppanuudesta:

Kaija Laitinen

puh. 044 218 4331

kaija.laitinen(at)cancer.fi

Yritys voi osallistua myös lahjoittamalla

 

Pienemmätkin yritykset voivat osallistua keräykseen tekemällä lahjoituksen. Vähintään 500 euron lahjoituksesta yritys saa käyttöönsä sähköisen Roosa nauha -tukijamerkin. 850 – 50 000 euron lahjoitukset syöpätutkimukseen ovat vähennettävissä verotuksessa.

Voimme lähettää yritykselle lahjoituksesta laskun. Lahjoituksen saatuamme lähetämme yrityksen käyttöön sähköisen tukijamerkin. Lahjoituksen voi tehdä myös tilisiirtona Syöpäsäätiön lahjoitustilille.

Lahjoittamiseen ja laskutukseen liittyvät kyselyt:

Syöpäsäätiön lahjoittajapalvelu, puh. 09 1353 3286 tai lahjoitukset(at)cancer.fi.

Yrityksesi voi lisäksi järjestää yllä Roosa nauha -tempauksen, tai perustaa oman keräyspotin verkossa. Tuotteiden myynti keräyksen hyväksi on mahdollista kuitenkin vain, jos yrityksellä ja Syöpäsäätiölle on yhteistyösopimus. Roosa nauha –tunnuksen käyttö markkinointiviestinnässä on mahdollista vain yhteistyökumppaneille.

Lue lisää muista tavoista osallistua kampanjaan >>>

Yritysyhteistyön periaatteet

– Syöpäsäätiön tavoitteena on edistää syöpätautien tieteellistä tutkimusta ja syövän ehkäisyä sekä levittää tietoa syöpäriskiä vähentävistä, terveellisistä elämäntavoista.  Tavoitteena on myös taata riittävästi tukipalveluita syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Yritysyhteistyön tulee olla linjassa edellä mainittujen tavoitteiden kanssa.

– Syöpäsäätiö on riippumaton toimija. Yhteistyökumppanuus ei anna yritykselle oikeutta vaikuttaa Syöpäsäätiön varojen käyttöön tai viestintään millään tavalla.

– Syöpäsäätiö toimii eri yhteistyökumppaneidensa kanssa tasapuolisesti ja puolueettomasti.

– Syöpäsäätiö ei tee yritysten kanssa sellaisia sitoumuksia, joita ei voi julkistaa.

– Syöpäsäätiö tekee yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaksi sovituista asioista aina kirjalliset sopimukset, joissa osapuolten keskinäiset oikeudet, vastuut ja velvollisuudet on määritelty.

– Syöpäsäätiö noudattaa ja edellyttää yhteistyökumppaneiltaan tuotehankinnoissa eettisiä periaatteita, jotka perustuvat Kansainvälisessä Työjärjestössä (ILO) hyväksyttyihin työelämän perusoikeuksiin, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja lapsen oikeuksien yleissopimukseen.

– Syöpäsäätiö tekee yhteistyötä pääsääntöisesti vain vakiintuneiden yritysten kanssa.

– Syöpäsäätiö ei tee yhteistyötä alkoholi- ja tupakkateollisuuden eikä luontaistuotealan yritysten kanssa.