Miten Roosa nauha auttaa

Syöpäsäätiön Roosa nauha -kampanjalla tuetaan suomalaisten naisten syöpien tutkimusta. Lisäksi keräysvaroilla tuetaan syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään.

Joka vuosi naisten syöpiin sairastuu yli 6500 suomalaista naista. Siten myös tukea ja tietoa tarjoavia palveluja tarvitaan yhä enemmän. Tieteellinen tutkimus on syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen, diagnostiikan, hyvien hoitojen ja potilaiden kuntoutumisen perusta. Tutkimuksen edistysaskelien myötä yhä useampi syöpäpotilas voidaan nykyisin parantaa.

Suomalaisen syöpätutkimuksen isoimpana haasteena on tutkimusrahoituksen väheneminen: syöpätutkijat ovat pitkälti yksityisen rahoituksen varassa. Roosa nauha -keräyksellä tuetaankin suomalaista syöpätutkimusta ja pyritään turvaamaan hoidon korkea taso jatkossa sekä kehittämään uudenlaisia hoitomuotoja.

Julkistamme Syöpäsäätiön Roosa nauha -rahastosta myönnettävät tutkimusapurahat vuosittain marraskuussa Syöpäsäätiön yleisen apurahojen jaon yhteydessä. Tämän lisäksi jaamme apurahoja psykososiaaliseen tutkimukseen keväällä.

Neuvontaa ja tukea sairauden eri vaiheissa

Roosa nauha -keräyksen tuotoilla tuetaan naisten syöpätutkimuksen lisäksi Syöpäjärjestöjen maksutonta neuvontapalvelua. Jokainen sairastunut ja hänen läheisensä ansaitsee tarvitsemansa tuen sairauden eri vaiheissa!

Valtakunnallisesta neuvontapalvelusta saat tietoa muun muassa syövän ehkäisystä, varhaisesta toteamisesta, sairauden oireista ja niiden tunnistamisesta, eri hoidoista sekä sairaudesta toipumisesta ja kuntoutuksesta. Neuvontapalvelusta saat myös periytyvyyteen liittyvää tietoa.

Neuvonta on luottamuksellista ja palveluun voi ottaa yhteyttä myös nimettömänä. Kysymyksiisi vastaavat Syöpäjärjestöjen neuvontahoitajat sekä suomeksi että ruotsiksi. Neuvontahoitajat ovat syöpään erikoistuneita terveyden- ja sairaanhoitajia.

  • puhelinneuvonta: 0800 19414, maanantaisin ja torstaisin klo 10–18, tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina 10–15.
  • sähköpostineuvonta: neuvonta(at)cancer.fi
  • online chat

Valtakunnallisen neuvontapalvelun lisäksi neuvontaa tarjoavat Syöpäjärjestöjen jäsenyhdistykset eri puolilla maata. Useilla maakunnallisilla syöpäyhdistyksillä on omia neuvonta-asemia, joilla on syöpään erikoistuneen sairaanhoitajan vastaanotto.

Roosa nauha -keräys järjestetty Suomessa vuodesta 2003 alkaen. Lue keräyksen historiasta >>>

Syöpä koskettaa kaikkia. Lahjoittamalla autat meitä laittamaan syövälle pisteen. 

Tee lahjoitus nyt >>