Roosa nauha -rahastosta myönnetään yli 2 miljoonaa euroa apurahoina

Syöpäsäätiö on julkistanut vuonna 2017 myönnetyt apurahat. Yhteensä Syöpäsäätiö jakaa 6,5 miljoonaa euroa apurahoina: tästä vähän yli 2 miljoonaa euroa myönnetään Syöpäsäätiön Roosa nauha -rahastosta. Roosa nauha -rahaston varoilla rahoitetaan rintasyöpätutkimusta ja naisten muiden syöpien tutkimusta.

Tämän vuoden Roosa nauha -suurapuraha (450 000€) myönnetään professori Robert Winqvistin työryhmälle Ouluun tutkimukselle ”Perinnöllinen alttius rintasyöpään: tekijät, vaikutusmekanismit, tautimallintaminen ja kliininen merkitys”.

Winqvist tutkimusryhmineen pyrkii tunnistamaan uusia ja erityisesti suomalaisessa väestössä tärkeitä rintasyövän synnynnäisiä haittatekijöitä, sekä ymmärtämään näiden solubiologisia vaikutusmekanismeja ja syövän käyttäytymiseen liittyviä erityispiirteitä.

”Tutkimustiimimme on jo pitkään työskennellyt perinnöllisen rintasyöpäalttiuden parissa.

Rintasyövälle altistavien geenien tunnistaminen auttaa löytämään ne henkilöt, joilla on suurentunut sairastumisriski ja tarjoamaan heille mm. tehostettua syöpäseurantaa.

Näin mahdollinen kasvain voidaan löytää aikaisessa vaiheessa, jolloin potilailla on myös parhaat edellytykset selvitä syövästä. Toistaiseksi tärkein alkuperäislöydöksemme liittyy PALB2-geeniin, jonka rintasyöpään altistavat mutaatiot ovat osoittautuneet kliinisesti merkittäviksi sekä Suomessa että muualla maailmassa”, kertoo Winqvist.

Miljoona euroa munasarjasyövän hoidon kehittämiseksi

Lisäksi Roosa nauha –rahastosta myönnetään miljoonan euron rahoitus Suomen Akatemian Tieteellä terveyteen (TERVA) -tutkimusohjelmaan. Ensi vuoden alussa käynnistyvässä Terva-tutkimusohjelmassa rahoitetaan hankekonsortioita, jotka etsivät ratkaisuja rohkeilla tutkimusavauksilla suomalaisten kansanterveydellisiin ongelmiin.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -rahaston tuki kohdistuu akatemiatutkija Liisa Kaupin koordinoimaan munasarjasyöpään liittyvään tutkimukseen: Potilaiden välinen lääkevasteen vaihtelu syöpähoidoissa

”Nykyisellään syöpälääkkeiden tehossa on suuria eroja munasarjasyöpäpotilaiden välillä johtuen potilaskohtaisesta syöpäsolutoimintojen vaihtelusta. Tavoitteenamme on luoda molekyylimittauksiin perustuva malli, jonka avulla voidaan räätälöidä potilaille nykyistä yksilöllistetympi munasarjasyövän lääkehoito. Syöpälääkkeiden paremmasta tehosta ja pienemmistä sivuvaikutuksista hyötyisivät paitsi potilaat, myös terveydenhuoltojärjestelmämme”, kertoo akatemiatutkija Liisa Kauppi.

Munasarjasyöpä on tappavin gynekologinen syöpä. Sen hoidon kehittäminen vaatii merkittäviä tutkimusläpimurtoja.

Viiden vuoden kuluttua diagnoosista 40–50 prosenttia munasarjasyöpäpotilaista on elossa. Selviytyminen riippuu taudin tyypistä ja levinneisyydestä sekä ensileikkauksen tuloksesta. Esimerkiksi niistä potilaista, joiden tauti ei ole kasvanut munasarjojen ulkopuolelle, viiden vuoden kuluttua on elossa 83–90 prosenttia.

Muut Roosa nauha -rahastosta myönnetyt apurahat

450 000 euron suurapurahan sekä TERVA-rahoituksen lisäksi Syöpäsäätiön Roosa nauha -rahastosta myönnetään yhteensä 586 000 € pienempinä apurahoina tutkimusryhmille sekä esimerkiksi väitöskirjan tekijöille. Roosa nauha -apurahan saavat:

Prof. Veli-Matti Kosma (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Machine learning, breast cancer risk and
patient outcome. Kaksivuotinen apuraha.

Prof. Juha Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, NF1-geenin mutaation vaikutus rintasyövän
pahanlaatuisuuteen. Kaksivuotinen apuraha.

FT, dos. Katri Pylkäs (Oulu) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Uusien geneettisten alttiustekijöiden
identifioiminen ja funktionaalinen karakterisointi rintasyövässä. Kaksivuotinen apuraha.

FT, dos. Pia Vahteristo (Klaukkala) ja tutkimusryhmä, 80 000 €, Molecular background and malignant
transformation of uterine leiomyomas. Kaksivuotinen tutkimusapuraha.

ETT, Dos. Satu Männistö (Espoo) ja tutkimusryhmä, 74 000 €, Rintasyöpä merkittävä haaste vielä 2020
Kaksivuotinen apuraha.

FT, dos. Jaana Hartikainen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 40 000 €, Ei-koodaavat RNA-molekyylit
rintasyövässä. Yksivuotinen apuraha.

Ylilääk., dos Matti Korhonen (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Novel chimeric antigen receptors
targeting breast cancer. Yksivuotinen apuraha.

FT, dos. Marja Mikkola (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Mammary ductal invasion – insights from 4D
imaging. Yksivuotinen apuraha.

FM Sofia Aakko (Turku), väitöskirjatyö, 4 000 €, MikroRNA-molekyylien vaikutus lääkevasteeseen rinta- ja
munasarjasyövissä.

LL Sanna Hallamies (Helsinki), väitöskirjatyö, 4 000 €, Miesten ja nuorten naisten rintasyöpä.

FM Tuomo Mantere (Oulu), väitöskirjatyö, 4 000 €, DNA vauriovastegeenien mutaatiot ja perinnöllinen
rintasyöpäalttius.

Doct. stud. Gautam Prson (Helsinki) väitöskirjatyö, 4 000 €, Kolmoisnegatiivisten rintasyöpäsolulinjojen
systeemibiologinen lääkevastetutkimus.

FM Anna Tervasmäki (Oulu), väitöskirjatyö, 3 000 €, Uusien rintasyövälle altistavien perinnöllisten
geenimuutosten tunnistaminen ja niiden tutkiminen solumallien avulla.

FM Jaana Tolvanen (Espoo), väitöskirjatyö, 3 000 €, Kohdun sileälihaskasvainten molekyyligeneettiset
muutokset.

Katso kaikki Syöpäsäätiön myöntämät apurahat >>>