Roosa nauha -apurahoja jaettiin yli 1,1 miljoonaa euroa

Syöpäsäätiö on julkistanut tämän vuoden apurahojen saajat. Lahjoitusten kasvun ansiosta Syöpäsäätiö jakaa tänä vuonna historiansa suurimman apurahasumman, yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.

Tästä summasta 1 129 000 euroa jaetaan Syöpäsäätiön Roosa nauha -rahastosta. Roosa nauha -suurapurahan, 450 000 euroa, saa akatemiaprofessori Johanna Ivaska tutkimusryhmineen. Lisäksi rahastosta jaetaan pienempiä apurahoja rintasyöpään ja gynekologisiin syöpiin erikoistuneille syöpätutkijoille ja -tutkimusryhmille. Apurahojen ennätyssummasta voidaan kiittää Syöpäsäätiön lahjoittajia, sillä Syöpäsäätiö toimii lahjoitusvaroin.

HER2- ja kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoitoon etsitään uusia kohdeproteiineja

Syöpäsäätiön Roosa nauha -rahaston suurapuraha myönnetään Johanna Ivaskan tutkimusryhmän tutkimukseen MYO10 and SORL1, uusia lääkekehityskohteita hoitoresistentteihin rintasyöpiin.

Ivaskan tutkimusryhmä Turun yliopistossa keskittyy kaikkein hankalimmin hoidettaviin rintasyövän lajeihin. Kolmoisnegatiivinen rintasyöpä on hoidon kannalta mutkikas, koska silloin ei ole hyvää tehoa hormonireseptoreihin ja HER2-tekijään liittyvistä hoidoista. Toinen hankala hoidettava on HER2-rintasyöpä, jos hoitovaste täsmälääkkeelle katoaa.

”Syöpäsäätiön suurapuraha antaa meille mahdollisuuden viedä eteenpäin tutkimuksia, joissa olemme löytäneet aiemmin tutkimattomia, erityisesti näiden rintasyöpätyyppien kasvulle ja leviämiselle tärkeitä proteiineja. Tavoitteena on tutkia miten nämä proteiinit edesauttavat syövän kehitystä ja etsiä niiden toiminnan estämiseen perustuvia uusia hoitoja”, sanoo akatemiaprofessori Ivaska.

Pääsihteeri Sakari Karjalainen:
”Lahjoitusvarat nopeasti tutkimushankkeisiin”

Syöpäsäätiön suurapurahoilla vauhditetaan laajoja tutkimushankkeita.  Kolme tutkimusryhmää saa kukin kolmivuotisen apurahan, joka on 450 000 euroa.

Tänä vuonna Ivaskan tutkimusryhmän lisäksi Syöpäsäätiön suurapurahan saavat suolistosyövän periytyvyyteen liittyvä tutkimus ja verisyöpien uusiin hoitoihin liittyvä tutkimus. Monet hankkeet saavat yli 100 000 euron apurahatuen. Syöpäsäätiö tukee myös nuoria tutkijoita näiden uralla väitöskirja- ja matka-apurahojen avulla.

”Olemme onnistuneet vetoamaan suureen yleisöön ja saaneet entistä enemmän lahjoituksia. Apurahasumma Syöpäsäätiössä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna 1,5 miljoonalla eurolla”, sanoo Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen.

”Syöpäsäätiö haluaa lahjoitusvarat nopeasti käytettäväksi tutkimushankkeisiin: niiden avulla löydetään toivottavasti entistä parempia hoitokeinoja yhä useampaa suomalaista koskettavaan sairauteen. Syöpäsäätiön rahoitus tulee suureen tarpeeseen, kun julkinen rahoitus on vähentynyt”, arvioi pääsihteeri Karjalainen ja kiittää kaikkia Syöpäsäätiölle lahjoituksen tehneitä

Syöpäsäätiön Roosa nauha -rahastosta jaettavat apurahat:

Akatemiaprofessori Johanna Ivaska (Turku) ja tutkimusryhmä, 450 000 €, MYO10 and SORL1, new druggable targets in treatment of therapy resistant breast cancer. Kolmivuotinen apuraha

Prof. Sampsa Hautaniemi (Espoo) ja tutkimusryhmä, 150 000 €, Lääkeresistenssin aiheuttajat epiteliaalisessa munasarjasyövässä. Kolmivuotinen apuraha

Prof. Arto Mannermaa (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, Circulating biomarkers of breast cancer. Kaksivuotinen apuraha

Dos. Heli Anneli Nevanlinna (Veikkola) ja tutkimusryhmä, 100 000 €, New approaches for identification of genetic predictors on breast. Kaksivuotinen apuraha

Dos. Tuomo Meretoja (Kirkkonummi) ja tutkimusryhmä, 60 000 €, Rintasyövän kirurginen hoito. Kaksivuotinen apuraha

Prof. Ritva Vanninen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 60 000 €, Kuvantamis- ja genomitiedon yhdistelmä – radiogenomiikka – rintasyövän luokittelussa. Kaksivuotinen apuraha

Prof. Johanna Mäenpää (Tampere) ja tutkimusryhmä, 50 000 €, Lääkeresistenssin mekanismit munasarjasyövässä (CHEMOVA)

Prof. Juha Peltonen (Turku) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, NF1-geenin mutaation vaikutus rintasyövän pahanlaatuisuuteen

Dos. Katri Pylkäs (Oulu) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Uusien geneettisten alttiustekijöiden identifioiminen ja funktionaalinen karakterisointi rintasyövässä

PhD Anna Vähärautio (Helsinki) ja tutkimusryhmä, 30 000 €, Munasarjasyövän lääkeresistenssin transkriptionaaliset mekanismit

Dos. Jaana Hartikainen (Kuopio) ja tutkimusryhmä, 25 000 €, Non-coding RNAs in breast cancer

LK Otso Heikki Arponen (Kuopio), 4 000 €, väitöskirjatyö: Molekulaariset ja funktionaaliset kuvantamistekniikat rintasyövän diagnostiikassa

MSc Denis Belitskin (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Tyyppi II transmembraani seriiniproteaasi hepsiini rintasyövän lääkekohteena

LL Saara Bryk (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Munasarjan granuloosasolukasvaimen kliininen kuva ja ennustetekijät

LL Anneli Elme (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö:Rintasyöpäpotilaiden kardiovaskulaariterveys

FM Laura Hautala (Vantaa), 5 000 €, väitöskirjatyö: Solukasvua estävän glycodeliinin rooli kohtu- ja rintasyövässä

FM Sanna Heikkinen (Helsinki), 5 000 €, väitöskirjatyö: Rintasyövän elintapoihin liittyvät riskitekijät Suomessa

LL Simi Santala (Oulu), 4 000 €, väitöskirjatyö: Sykliinien A, B ja E sekä proteiini p27:n merkitys kohdunlimakalvon syövässä

LL Tuuli Soini (Tuusula), 5 000 €, väitöskirjatyö: Syöpäriski hormonikierukan käyttäjillä ja kohdun limakalvon lämpötuhoamispotilailla

LL Tuulia Vallius (Turku), 5 000 €, väitöskirjatyö: Uudet ennusteelliset tekijät epiteliaalisen munasarjasyövän hoitovasteen ja ennusteen arvioinnissa

LL Karoliina Tainio (Helsinki), 4 000 €, väitöskirjatyö: Papilloomavirus ja kohdunkaula- ja emätinsyöpien esiasteiden hoito: Prospektiivinen tutkimus

Tutustu kaikkiin Syöpäsäätiön myöntämiin apurahoihin >>>

 

Syöpäsäätiö on tärkein yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja. Syöpäsäätiö toimii kokonaan lahjoitusvaroin. Tunnetuin keräys on vuosittain lokakuussa järjestettävä Roosa nauha -kampanja. Parhaillaan on menossa miesten eturauhasen syövän ja kivessyövän tutkimusvaroja kartuttava Movember-kampanja. Syöpäsäätiön työtä voi tukea monella tavalla, muun muassa ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi tai lahjoittamalla kertasumman säätiölle. www.syopasaatio.fi