Syöpäsäätiön rekisteriseloste

Syöpäsäätiön rekisteriseloste

Syöpäsäätiön rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laadittu/muutettu: 17.01.2017

Rekisterinpitäjä

Syöpäsäätiö ylläpitää asiakasrekisteriään osoitteessa:

Syöpäsäätiö
Unioninkatu 22
00130 Helsinki
p. (09) 135 331

Rekisteriasiat

Asta Merenmies
Syöpäsäätiö
Unioninkatu 22
00130 Helsinki
p. (09) 135 331
lahjoitukset(at)cancer.fi

Lahjoittajapalvelusta (lahjoitukset(at)cancer.fi) vastataan asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Rekisterin nimi

Syöpäsäätiön asiakasrekisterit

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Syöpäsäätiön asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja käytetään yhteydenpidossa, lahjoittamiseen liittyvien asioiden hoidossa, palveluiden markkinoinnissa ja niiden kehittämisessä.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, osoite, syntymäaika, sukupuoli, puhelin, sähköpostiosoite, asiakasnumero, pankkitili, yhteydenottotapa, tehdyt lahjoitukset ja tieto lahjoituskohteista. Sisältää myös markkinointiin ja viestintään liittyviä tietoja.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella, Syöpäsäätiölle lähetetyillä lomakkeilla tai sähköpostiviesteillä sekä puhelimitse, faksitse ym. kautta tapahtuvien yhteydenottojen kautta. Tietoja voidaan kerätä myös asiakkuuksien ja palvelusuhteiden kautta. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa, päivittää ja täydentää muun muassa osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteriin kerättäviä henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisterin tietojen suojaaminen

Syöpäsäätiön rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Yhteys tietojärjestelmään on suojattu teknisin keinoin. Tietojärjestelmä ja siihen liittyvät aineistot säilytetään lukitussa tilassa.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkistuspyyntö tehdään kirjallisena Syöpäsäätiön lahjoittajapalveluun.

Evästeet

roosanauha.fi-sivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeiden avulla pyrimme parantamaan kävijän käyttökokemusta sivustolla, kehittämään sivustoa ja tuomaan kävijälle kohdennettua mainontaa. Mainokset kohdennetaan kolmannen osapuolen mainosverkkojen, kuten Googlen ja Facebookin kautta. Mikäli et halua evästeitä laitteellesi, voit estää niiden käytön muuttamalla selaimesi evästeasetuksia.