Rosa bandet 2019

Tack för att du visat ditt stöd! Roosa bandet -insamlingen startar igen i September. Trots det kan du donera till insamlingen året om.

Insamlingen för arbetet mot cancer hos kvinnor är Cancerstiftelsens mest välkända kampanj. Dess symbol är ett rosa sidenband. Årligen insjuknar fler än 6500 kvinnor i cancer hos kvinnor, vilket gör den sjukdomen till den allmännaste cancern i Finland. Rosa bandet-insamlingen har som mål att främja cancerforskningen och bidra till att allt fler cancerfall kan förebyggas eller botas.

Stöd arbetet mot cancer hos kvinnor och gör en donation till Rosa bandet-insamlingen här.