S-gruppen

S-gruppen

I fjol fann Rosa banden lätt sin väg till människornas rockuppslag när S-gruppens kedjor kom med i kampanjen och sålde ett rekordantal band.

S-gruppens kedjor kommer att sälja Rosa band också i oktober 2016.

www.s-kanava.fi