Rosa bandet-insamlingen stöder cancerforskning för att allt fler patienter skulle bli friska

Cancerstiftelsens Rosa bandet-insamling började idag. Den påminner oss om de bröstcancertyper som fortfarande är svåra att behandla och där det behövs en betydande satsning för att behandlingarna ska kunna utvecklas. Med ett insamlingsmål på 1,8 miljoner euro vill man ta ett steg närmare den situationen där ingen längre behöver dö i bröstcancer. Duudsonit är med och stöder insamlingen, vars tema för i år heter “För tapperheten”.

I skrivande stund lever i Finland 67 000 kvinnor som tidigare haft eller har bröstcancer. Forskningsarbetet kring de bröstcancertyper som är svåra att behandla har under de senaste decennierna framskridit på många sätt. I och med att adjuvanta behandlingar har blivit effektivare har risken för återfall minskat och t.ex. vid HER2-positiv bröstcancer har trastuzumab och andra HER2-läkemedel förlängt överlevnaden hos kvinnor med spridd bröstcancer och förbättrat deras livskvalitet. Ändå dör over 800 kvinnor i bröstcancer varje år.

“Det finns flera subtyper av bröstcancer. Trots alla framsteg kommer det troligtvis att ta ett par generationer innan vi lär oss kontrollera alla bröstcancertyper så att bröstcancer inte längre är en dödlig sjukdom”, säger akademiker Sirpa Jalkanen, ordförande i Cancerstiftelsens styrelse.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. År 2014 insjuknade 5 008 kvinnor i bröstcancer. Största delen av dem har fyllt 60 år. År 2014 dog 815 kvinnor i bröstcancer. Fem år efter diagnosen lever över 90 procent av kvinnor som insjuknat i bröstcancer, och 10 år efter diagnosen lever fortfarande 85 procent. Allt fler bröstcancerpatienter blir friska eller lever längre än förut. Rosa bandet-insamlingen vill påminna om de stora framsteg man gjort tack vare forskningen.

Svårbehandlad bröstcancer är en utmaning

Svårbehandlade bröstcancrar kan vara mycket olika. Uppskattningsvis blir cirka 20–30% av bröstcancerfallen kroniska och kan inte botas med de metoder som i detta nu finns till förfogande. Därför är det viktigt att fortsätta forskningsarbetet.

“Det är möjligt att cancern redan i början har hunnit sprida sig långt ut i kroppen, t.ex. till skelettet, eller så kan den ha spridit sig lokalt, t.ex. till bröstkorgsväggen eller armhålan, där den förorsakar besvärliga symptom. Då är behandlingarna ofta krävande och förutsätter kombinationsbehandling som planeras individuellt”, berättar överläkaren vid Cancerorganisationerna Liisa Pylkkänen.

“Bröstcancer kan också till sina biologiska särdrag vara mycket aggressiv, och då krävs det mycket effektiva och hårda behandlingar. Vid en sådan sjukdom finns alltid en risk för återfall”, säger Liisa Pylkkänen.

En bröstcancer kan också vara svårbehandlad för att det i och för sig finns effektiva behandlingar, men patienten kan inte få dem på grund av andra sjukdomar eller en försvagad allmänkondition.

Återkommande bröstcancer kan fortfarande inte botas

Spridning av bröstcancer är behandlingsmässigt fortfarande en enorm utmaning, men många patienter kan trots sin sjukdom leva ett gott liv i många år. Därutöver känner man inte till alla de mångskiftande mekanismer som förekommer vid spridning av cancer och det finns inga läkemedel som skulle förhindra spridningen.

“Vårt syfte är att förstå hur cancercellerna sprider sig på molekylnivå och på så sätt hitta nya utvecklingsmål för läkemedel. Forskningsdata är det enda sättet att i framtiden effektivt kunna förebygga spridning av cancer”, säger akademiprofessor Johanna Ivaska på Åbo universitet.

I fjol tilldelades Rosa bandet-storstipendiet till Johanna Ivaskas forskningsgrupp.

“Stipendiet har en stor betydelse. Det är mycket dyrt att bedriva cancerforskning i laboratorium. Utan tillräcklig finansiering kan vi inte föra framåt de lovande forskningsfynd vi gjort för att förebygga spridning av bröstcancer. I och med att den offentliga finansieringen kontinuerligt skärs ner, blir den privata forskningsfinansieringen allt viktigare”.

Med insamlingsmedel vill man säkra att alla som behöver får stöd

“Om sjukdomen kommer på nytt, innebär det alltid en stor besvikelse för både patienter och deras närstående”, berättar Taina Häkkinen, ansvarig sjukskötare vid rådgivningstjänsten.

“Det tar sin tid innan man förstått situationen och fått sina tankar i balans igen. Det är också viktigt att man får stöd och kan tänka på saken ur många synvinklar. Patienten kan inte omedelbart förstå om bröstcancern är svårbehandlad på grund av sjukdomens biologiska egenskaper, spridningsgrad eller patientens egen kondition”.

Förutom att Cancerstiftelsen tilldelar forskningsstipendier, styrs en del av intäkterna varje år till rådgivning och stöd för de insjuknade och deras närstående. Cancerorganisationerna har ungefär 50 rådgivningsskötare runtom i Finland. De svarar på frågor som cancerpatienterna och deras närstående ställer och lyssnar och stöder under möten som huvudsakligen ordnas ansikte mot ansikte.

Cancerorganisationernas riksomfattande rådgivningstjänst kan nås per telefon, via e-post eller chat. Eftersom antalet cancerpatienter ökar, kan man tack vare insamlingsmedlen säkra att alla får hjälp.

Att möta en svår sjukdom kräver mod

I år heter temat ”För tapperheten”. Det är en hedersbevisning för ett mångfasetterat liv och tapperhet i dess alla nyanser.

Också årets designergäng, Duudsonit, vet vad tapperhet är. Duudsonit, som blivit kända bland annat på grund av sina hisnande trick, ville gärna ställa upp som förgrundsfigurer för kampanjen.

“Det är en ära att få vara med i den här kampanjen. Kvinnorna har visat oss vad det betyder att man vågar leva i nuet och vara sig själv. Ändå går inget som vi gjort upp mot den tapperhet som kampen mot bröstcancer kräver”.

Många sätt att delta

Rosa bandet-insamlingen pågår under hela oktobermånaden. Rosa bandet-dagen firas fredagen den 13 oktober. Då kan vem som helst ordna ett Rosa bandet-jippo för att anskaffa medel till bröstcancerforskningen. Insamlingens höjdpunkt blir Posses Rosa bandet-kväll den 31 oktober där Duudsonit, som designat årets Rosa band, utmanar hela Finland upp till kamp mot cancer.

Det är lätt att delta i Rosa bandet-insamlingen. Det mest bekanta sättet är att köpa ett Rosa band som kostar 3 euro och säljs på Lindex, K-Citymarket, K-Supermarket, K-market, Neste K-servicestationer, S-market, Prisma, Alepa, Sale, Sokos och ABC-market.

Därutöver kan man delta genom att köpa produkter som kampanjens samarbetspartner har lanserat, att donera på nätet, att ordna ett Rosa bandet-jippo eller att starta en egen insamlingspott på nätet www.roosanauha.fi/sv.

Rosa bandet-insamlingens huvudsamarbetspartner är Lindex, Pirkka, K-Citymarket, K-Supermarket, K-market, Neste K-servicestationer, S-market, Prisma, Alepa, Sale, Sokos och ABC.

Förra hösten tilldelades cancerforskare tack vare Rosa bandet-kampanjen 1 100 000 euro i stipendier, medan rådgivningstjänsten fick 400 000 euro.

Närmare:

Överläkare vid Cancerorganisationerna, docent Liisa Pylkkänen tfn 040 733 5237bröstcancer som sjukdom och dess behandling

Kommunikations- och medelanskaffningsdirektör Helena Hulkko, tfn 050 582 2211, insamlingsärenden

Ansvarig sjukskötare vid rådgivningstjänsten Taina Häkkinen tfn 050 441 8588

Informationsspecialist Anu Kytölä tfn 050 382 8968