Rosa bandet fick pris som årets gärning för medelsanskaffning

Cancerstiftelsens Rosa bandet-insamling premierades som årets gärning för medelsanskaffning vid Ansvarsfullt Donerande AnDo rf:s VaLa Awards-evenemang 7.9. AnDo rf (VaLa) är ett samarbetsnätverk för allmännyttiga organisationer.

Cancerstiftelsens insamlingsobjekt står alla nära: cancer berör oss alla på ett eller annat sätt. Genom Rosa bandet-insamlingen stöder man arbetet mot bröstcancer. Cancerstiftelsen delar ut stipendier för bröstcancerforskning och finansierar en riksomfattande rådgivningstjänst för patienterna och deras närstående.

Juryn ansåg att ”Rosa bandet-insamlingen har en förmåga att förnya sig och utvecklas år för år. Cancerstiftelsen har lyckats i sitt arbete och insamlingen nådde år 2015 upp till rekordresultatet 1,4 miljoner euro. “Insamlingen har lyckats kombinera många former av medelsanskaffning. Företagssamarbete, som hämtar in en stor del av intäkterna, erbjuds såväl små som stora företag. Det finns ett trettiotal Rosa bandet-partnerföretag.

I fjol lyckades insamlingen också utmärkt med försäljningen av Rosa band. Den fördubblades från året innan.

– Vi är glada över den visade uppskattningen för Rosa bandet.

Det rekordartade insamlingsresultatet år 2015 ger de insjuknade och deras närstående hopp. Allt fler insjuknar i bröstcancer och vi kan tillsammans kämpa mot sjukdomen genom forskningen. När den offentliga forskningsfinansieringen minskar, ökar Cancerstiftelsens betydelse som stipendieutdelare. Lyckligtvis stöder både företag och privata donatorer detta arbete. Ett varmt tack till donatorerna, tack vare dem klarar sig de som insjuknat i bröstcancer i framtiden ännu bättre eller kan leva ett liv av god kvalitet trots sin sjukdom, säger kontaktchef Kaija Laitinen vid Cancerstiftelsen.

Det var sjätte gången som AnDo premierade finländsk medelsanskaffning.

Närmare:

Cancerstiftelsen Helena Hulkko, tfn 050 582 2211