Rosa bandet bröt rekord igen: 2,3 miljoner euro till forskning av cancer hos kvinnor

År 2018 såldes Cancerstiftelsens Rosa band för första gången för över en miljon euro under den årliga insamlingen. Banden, produkterna och donationerna för forskning av cancer hos kvinnor samlade denna gång in hela 2,3 miljoner euro.

– Över 400 000 Rosa band, formgivna av Anna Puu, dekorerar finländska köpare. Förra årets insamlings överskreds detta år med 300 000 euro. Cancerstiftelsen har som sitt mål att konstant öka insamlingens intäkter, eftersom finansieringen av forskning av hälsa vid universitetssjukhusen sjunkit med 75 procent under de senaste 16 åren. Cancerforskningen i vårt land är kraftigt beroende av hjälp från privata stiftelser, berättar Sakari Karjalainen, generalsekreterare vid Cancerstiftelsen.

Cancervården utvecklas tack vare donationer

Donationer förvandlas snabbt till stipendiemedel. Med hjälp av intäkterna från Rosa bandet -insamlingen understöder Cancerstiftelsen varje år forskning av cancer hos kvinnor. Som snabbast syns forskningsresultaten i form av vård redan inom några år, då det vanligtvis tar över 10 år. Med hjälp av forskning har tidig upptäckt av bröstcancer, och vård av bröstcancer utvecklats på många sätt under det senaste decenniet.

År 2018 riktade Cancerstiftelsen stipendium, med ett sammanlagt värde om 1,6 miljoner, till forskning av cancer hos kvinnor. Stipendium beviljades bl.a. för biomarkörforskning av bröstcancer och äggstockscancer.

Med intäkterna från Rosa bandet –insamlingen understöder man utöver forskning även rådgivningstjänster åt insjuknade samt deras anhöriga med 350 000 euro.

Vi vill innerligt tacka alla privatpersoner och företag som köpt ett rosa band eller någon av våra kampanjprodukter. Det är enbart med hjälp av forskning som vi kan utveckla vården av cancer. Vi strävar efter att ingen i Finland skulle behöva dö i cancer eller förlora en vän eller närstående person pga. cancer. Vi är väldigt tacksamma för all hjälp våra huvudsamarbetspartners SOK, Kesko och Lindex givit oss. Tack vare dem har det denna gång varit möjligt att sälja banden i en större omfattning än förut, säger Karjalainen.

Cancerstiftelsen stöder cancerforskning på ett mångsidigt sätt, allt från cancer hos barn till prostatacancer

Utöver Rosa bandet -insamlingen finansierar Cancerstiftelsen cancerforskning i omfattande skala. Med hjälp av donationsmedel som Cancerstiftelsen fått in har Cancerstiftelsen under år 2018 understött tidig upptäckt av prostatacancer och forskning av barnleukemi och grav hjärntumör. Sammanlagt fick cancerforskare stipendium med ett värde om sju miljoner euro av Cancerstiftelsen och Cancerföreningen i Finland. Utöver att medel riktats till bröstcancerforskning har en avsevärd summa riktats årligen även till forskning kring prostatacancer, vilket är den mest förekommande formen av cancer hos män. År 2017 fick forskare av stiftelsen sammanlagt över en miljon euro för forskning av bl.a. lokalisering av metastaser och en bättre diagnostisering av cancer.

Enligt en enkät är Rosa bandet, som samlar in medel för cancerforskning, Finlands mest uppskattade insamling (Taloustutkimus: Suomi tänään 6/2018)

Ytterligare information:

Generalsekreterare Sakari Karjalainen, Cancerstiftelsen, tfn 0400 818 910, sakari.karjalainen(at)cancer.fi (cancerforskning och Cancerstiftelsen)

Kommunikations- och insamlingsdirektör Helena Hulkko, Cancerstiftelsen, tfn 050 582 22 11, helena.hulkko(at)cancer.fi (verkställning av Rosa bandet – insamlingen)

Bilagor: Kampanjbilder och utredningen Vad vi åstadkommit mha. donationer

Cancerstiftelsen har varit verksam i redan 70 år i kampen mot cancer  

Cancerstiftelsen, som drivs med hjälp av donationsmedel, är den mest betydelsefulla finansiären av cancerforskning i Finland. Dess syfte är att vinna kampen mot cancer. De donationsmedel som stiftelsen får riktas snabbt till cancerforskare i form av årliga stipendium. Då Cancerstiftelsen började sin verksamhet 70 år sedan överlevde 1/3 av de som insjuknat i cancer. Idag överlever 2/3 av de insjuknade.