Rekordstort resultat till förmån för bröstcancerforskningen i Rosa bandet-insamlingen

Med Cancerstiftelsens Rosa bandet-insamling lyckades man i fjol samla in 1,8 miljoner euro. Resultatet blev rekordstort eftersom man aldrig tidigare under insamlingens historia i Finland har lyckats nå en lika stor summa. Medlen riktas snabbt till forskning och till att stödja de insjuknade.

”I fjol ville ett rekordstort antal finländare stödja bröstcancerforskningen. Vi vill ge ett stort tack till alla donatorer och våra samarbetspartner: i och med att den offentliga finansieringen minskar blir Cancerstiftelsens stöd allt viktigare för forskare. Varje år behövs det allt mer donationsmedel”, berättar Cancerstiftelsens insamlingschef Helena Hulkko.

Rosa bandet-insamlingen har genomförts 14 gånger i Finland. Syftet är att samla in medel som riktas till bröstcancerforskning och rådgivningstjänster som erbjuder information och stöd till de insjuknade och deras närstående.

År 2016 var Rosa bandet designat av Michael Monroe och det såldes i rekordtakt. Det var också möjligt att delta i insamlingen genom att donera eller att köpa våra samarbetspartners Rosa bandet-produkter.

Cancerstiftelsen höjer forskningsstipendiernas belopp

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen i Finland. Årligen insjuknar cirka 5000 kvinnor i bröstcancer och antalet insjuknade ökar hela tiden.

Från Cancerstiftelsens Rosa bandet-fond har det beviljats stipendier till både forskningsgrupper och enskilda doktorander ända sedan år 2004. I fjol delade fonden ut stipendier till ett värde av över 1,1 miljoner euro för att besegra den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Syftet är att summan höjs.

Framstegen inom bröstcancerforskningen under de senaste 10 åren har utvecklat både förebyggandet och behandlingarna på många sätt. Forskningsresultaten har bekräftat bland annat att

  • det har lönat sig att i förebyggande syfte utsträcka screeningmammografi till att omfatta alla kvinnor i åldern 50–69 år i Finland. Tidigare omfattade screeningen endast finländska kvinnor i åldern 50–59 år.
  • mer individuella och effektiva läkemedelsbehandlingar kan planeras för patienterna.
  • man kan särskilja portvaktskörtlarna i armhålan, och i fall det inte finns något som tyder på cancer i dem, behöver man inte avlägsna andra lymfkörtlar. På så sätt är det möjligt att skona patienten från tömning av armhålan och den svullnad i armen som ett sådant ingrepp medför.

Mera information:

Helena Hulkko
Insamlingschef
helena.hulkko(at)cancer.fi
tel. 050 582 2211