Rekordresultat för Rosa bandet-insamlingen: över 2,8 miljoner euro till cancerforskningen

Hösten 2019 ökade Cancerstiftelsens Rosa bandet-insamling åter sin popularitet som en av Finlands största välgörenhetsinsamlingar. Rosa bandet samlade in rekordbeloppet 2,8 miljoner euro till den finländska cancerforskningen. Merparten av intäkterna kom från försäljningen av band och kampanjprodukter. Det köptes över 440 000 Rosa band.

Rosa bandet-insamlingen överträffade rejält Cancerstiftelsens mål på 2,5 miljoner euro och samlade in en halv miljon euro mera medel till cancerforskningen än i fjol. Medlen kom från försäljningen av de band som hade designats av skådespelaren Seela Sella, de kampanjprodukter som salufördes av Cancerstiftelsens samarbetspartner och från penningdonationer.

Insamlingens popularitet och synlighet ökade under hela 2010-talet. Rosa bandet var enligt en enkät från Taloustutkimus det donationsobjekt som finländarna tyckte bäst om år 2018.

– -<}0Rosa bandet-insamlingen visade än en gång välgörenhetens kraft. Det strålande rekordresultatet av kampanjen var möjligt endast tack vare exceptionellt engagerade donatorer och företagspartner. Även otaliga frivilliga och föreningar med sina medlemmar har arbetat stenhårt för att rekordresultatet skulle uppnås. Cancer kan övervinnas blott och bart med hjälp av forskning, betonar Cancerstiftelsens direktör för medelanskaffning, Sari Meller.

Cancerstiftelsen styr de insamlade medlen till forskningen om bröstcancer och gynekologiska cancerformer.

– Det behövs mera forskning, eftersom det ännu inte finns botande behandling för alla former av cancer. Prognosen för spridd bröstcancer och äggstockscancer är alltjämt dålig. Vi har riktat betydande summor till utvecklandet av behandlingarna för cancerformer med dålig prognos, berättar Cancerstiftelsens forskningschef Jarmo Wahlfors.

Genom forskning söker man efter effektiv behandling för spridd bröstcancer och svårbemästrad äggstockscancer

Vid Cancerstiftelsens stipendieutdelning hösten 2019 stöddes forskningen med 1,6 miljoner euro i Rosa bandet-medel. Finansiering beviljades till 18 forskningsprojekt. De största storstipendierna på 450 000 euro beviljades för forskning där man försöker hitta effektiv läkemedelsbehandling för spridd bröstcancer och läkemedelsresistent äggstockscancer.

Professor Johanna Ivaskas forskningsgrupp vid Åbo universitet fick ett storstipendium för att utveckla läkemedelsbehandlingen för spridd bröstcancer. Ivaska undersöker de mekanismer som möjliggör spridningen av HER2-bröstcancer och uppkomsten av metastaser. För närvarande finns det inga selektiva läkemedel mot spridd bröstcancer och den som insjuknar i spridd bröstcancer har i genomsnitt tre år kvar att leva. Ivaskas forskning finansieras långsiktigt av Cancerstiftelsen med medel från Rosa bandet-insamlingarna.

En forskningsgrupp under ledning av professor Sampsa Hautaniemi vid Helsingfors universitet undersöker med stöd av ett storstipendium de mekanismer som gör att cancerceller blir läkemedelsresistenta vid äggstockscancer. Målet är att hitta nya effektiva läkemedelskombinationer. Av de gynekologiska cancerformerna är prognosen sämst för äggstockscancer och färre än hälften av dem som insjuknar överlever.

Med stöd av Rosa bandet-stipendier utvecklas även screeningen av livmoderhalscancer och bedrivs det forskning om ärftlig risk för bröstcancer. I två undersökningar studerar man vilken betydelse motion har för livskvaliteten för den som insjuknat i bröstcancer.

Cancerstiftelsen har under Rosa bandet-insamlingens historia delat ut sammanlagt över 10,5 miljoner euro i finansiering till forskningen om bröstcancer och gynekologiska cancerformer. Det är viktigt att finansieringen är långsiktig. På detta sätt har man försökt säkerställa att den forskning som verkar mest lovande kan fortsätta och att resultaten ska gagna de insjuknade.

Med Rosa bandet-medel stöds också den avgiftsfria rådgivningstjänst som Cancerorganisationerna erbjuder insjuknade och deras närstående. Den rådgivning som ges av yrkesfolk inom hälso- och sjukvården hjälper årligen över 6 000 hjälpbehövande via telefon, e-post och chatt.

Cancerstiftelsen är Finlands största privata finansiär inom cancerforskningen. Stiftelsen får sina medel enbart från donationer. Den offentliga finansieringen för cancerforskning är otillräcklig och privata fonder är en allt viktigare finansieringskälla för forskarna. Cancerstiftelsen delade år 2019 ut över 7 miljoner euro i forskarstipendier.

Ett varmt tack till alla som köpte ett Rosa band eller en kampanjprodukt och till varje privatperson och företag som donerade pengar till insamlingen!

Ytterligare information:

Sari Meller, direktör för medelanskaffning, tfn 050 40 90 550, sari.meller@cancer.fi

Jarmo Wahlfors, forskningschef, tfn 050 410 1456, jarmo.wahlfors@cancer.fi (forskningsfinansiering)

syopasaatio.fi/sv/

roosanauha.syopasaatio.fi/sv/