Kontaktinformation

Cancerstiftelsen
Unionsgatan 22
00130 Helsingfors

Givarservice
tel. 09 1353 3286
roosanauha(at)cancer.fi

Karoliina Hartikainen
Marknadsplanerare
karoliina.hartikainen(a)cancer.fi
tel. 040 700 9898

Tuuli Lahti
Företagssamarbete och företagsdonationer
puh. 040 55 80 977
tuuli.lahti(at)cancer.fi

Anu Kytölä
Informatör
anu.kytola(a)cancer.fi
050 382 8968