Hur hjälper Rosa bandet?

Med Cancerstiftelsens Rosa band -kampanj stöder man finländsk cancerforskning och dem som har insjuknat i cancer hos kvinnor och deras närstående. Över 6500 kvinnor insjuknar i cancer hos kvinnor i Finland varje år. Därför behövs allt mer stöd och tjänster som erbjuder information.

Många frågor kring cancer hos kvinnor är dock fortfarande öppna, och därför behövs det ständigt medel för forskning.

Den största utmaningen för den finländska cancerforskningen är att forskningsfinansieringen minskar: också cancerforskarna är i hög grad beroende av privat finansiering. Med Rosa bandet-kampanjen stöder vi därför den finländska cancerforskningen och vill trygga en fortsatt hög kvalitet på vården och utveckla nya behandlingsformer.

Vi offentliggör de forskningsstipendier som beviljas ur Cancerstiftelsens Rosa bandet-fonden årligen i november i samband med Cancerstiftelsens allmänna stipendieutdelning. Dessutom delar vi ut stipendier för psykosocial forskning på våren.

Cancerstiftelsen är den mest betydande privata stödgivaren till cancerforskningen i Finland. Stipendieansökningarna som inkommer till stiftelsen utvärderas av de bästa experterna inom medicinsk forskning i Finland.

Rådgivning och stöd i olika skeden av sjukdomen

Med intäkter från Rosa bandet-insamlingen stöds förutom cancerforskningen också Cancerorganisationernas avgiftsfria rådgivningstjänst. Alla som insjuknat och deras närstående förtjänar att få det stöd de behöver i sjukdomens olika skeden!

Den riksomfattande rådgivningstjänsten ger dig information om bl.a. förebyggande och tidig upptäckt av cancer, om sjukdomssymtomen och hur de kan identifieras, om olika behandlingar och om återhämtningen och rehabiliteringen. Rådgivningstjänsten ger också information om ärftligheten av cancer.

Rådgivningen är konfidentiell och man kan också kontakta den anonymt. Dina frågor besvaras av Cancerorganisationernas rådgivningsskötare både på finska och svenska. Rådgivningsskötarna är hälso- och sjukvårdare som specialiserat sig på cancer.

  • telefonrådgivning: 0800 19414, måndagar och torsdagar kl. 10–18, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 10–15.
  • e-postrådgivning:neuvonta(at)cancer.fi
  • online chat

Utöver den riksomfattande rådgivningstjänsten erbjuder också Cancerorganisationernas medlemsföreningar rådgivning på olika håll i landet. Flera cancerföreningar i landskapen har egna rådgivningsstationer, där en sjukskötare som är specialiserad på cancer har mottagning.

Behovet av stöd har ökat

Idag är behovet av stöd större än någonsin, eftersom antalet cancerfall ständigt har ökat. Varje år insjuknar fler än 6 500 finländska kvinnor i cancer hos kvinnor.

I och med att antalet cancerfall har ökat har också behovet av medel för rådgivning och stöd ökat.

Cancer berör alla. Genom att donera hjälper du oss att sätta punkt för cancer.

Donera nu>>