5 miljoner gånger tack!

Insamlingen Rosa bandet nådde upp till alla tiders bästa resultat

Den här stunden är vår

Livet består av olika stunder. Ingen av oss kan gå bakåt, och vi kan inte veta hur framtiden blir. Varje stund är värdeful. Insamlingen 2022 hade som tema cancer med dålig prognos. Med det samlade medlen stöds forskning av alla cancertyper.

Tack till våra samarbetspartners 2022

Rosa bandet 2022 Maria Veitola

Rosa bandet 2022 har designats av Maria Veitola. Bandet består av olika färger, olika stunder, som tillsammans utgör ett mosaikmönster. Varje band är unikt, precis som var och en av oss.

Rosa bandet 2022: Den här stunden är vår.

Hösten 2022 lyfte Rosa bandet-kampanjen fram cancer med dålig prognos. En cancersjukdom med dålig prognos innebär att de flesta patienterna dör, eftersom det ännu inte finns några botande behandlingar. Endast med hjälp av forskning kan man utveckla behandlingar så att ingen längre dör i cancer. Din insats kand ändra någon annan persons liv.

Hur används donationsmedlen?

Ditt stöd har stor betydelse. Cancerstiftelsen verkar med donerade medel och finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående.

Insamlingen Rosa bandets ansvar

Rosa bandet är finländarnas favoritinsamling. Därför har insamlingen en betydande social påverkan. Vårt arbete berör varenda finländare, eftersom cancer är en så vanlig sjukdom. För oss innebär ansvar att främja finländarnas hälsa och att garantera transparensen i vår kapitalanskaffning.

Läste du redan?

Maria Veitola: ”På slutrakan vågade vi prata också om svåra saker”

Maria Veitola förlorade sin far i kampen mot cancer. Pappans död fick henne att känna en förkrossande sorg, men gav henne också en djup förståelse för att kärleken aldrig försvinner. Designern av Rosa bandet berättar nu om sitt livs viktigaste upplevelser.

Toppforskaren Antti Rannikko har sett cancerformer med dålig prognos på nära håll

Då en dramatisk upplevelse i operationssalen fick Antti Rannikko att stanna upp under det första studieåret, beslutade han att dra sitt strå till stacken för att besegra kampen mot cancer.

Rosa bandet 2022 avslöjas!

Insamlingen Rosa bandet 2022 sattes igång 22.9. Ifall du missade livesändingen då årets Rosa band och dess designer avslöjades, kan du kolla hela sändingen på efterhand.

Vad är insamlingen Rosa bandet?

Med insamlingen Rosa bandet har intäkter för finsk forskning inom bröstcancer och gynekologisk cancer samlats sedan 2003. Från och med hösten 2020 stöder Rosa bandet cancerforskning i större utsträckning. Forskning inom bröstcancer är fortfarande det primära insamlingssyftet.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av finländsk cancerforskning. Rosa bandet är den mest kända cancerinsamlingen i Finland.

Visste du att du kan delta i vår kära insamling året runt?

Välj eget sätt att delta. Vissa Rosa bandet -produkter finns fortfarande till salu. Du kan även starta en egen insamling eller ordna ett event för att stöda finsk cancerforskning.

Donera

♥ Varje donation är viktig. Gör en engångsdonation på vår hemsida eller med MobilePay till numret 55714. För företag erbjuder vi som tack för donationen Rosa bandets och julinsamlingens materialpaket.

Starta en egen insamling

Kom med och starta en egen insamling eller gör en donation till någon annans insamling som stöder Rosa bandet. Du kan bjuda med familj, vänner och bekanta för att ge sin egen insats till din insamling.

Köp Rosa bandet -produkter

Du kan köpa Rosa bandet -produkter året runt. Med finns både gamla klassiker och nya favoriter.

Gör en donation till insamlingen Rosa Bandet

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö