Den här stunden är vår

Livet består av olika stunder. Ingen av oss kan gå bakåt, och vi kan inte veta hur framtiden blir. Varje stund är värdeful. Årets tema är cancer med dålig prognos. Med det samlade medlen stöds forskning av alla cancertyper.

Våra samarbetspartners 2022

Maria Veitola: ”På slutrakan vågade vi prata också om svåra saker”

Maria Veitola förlorade sin far i kampen mot cancer. Pappans död fick henne att känna en förkrossande sorg, men gav henne också en djup förståelse för att kärleken aldrig försvinner. Designern av Rosa bandet berättar nu om sitt livs viktigaste upplevelser.

Toppforskaren Antti Rannikko har sett cancerformer med dålig prognos på nära håll

Då en dramatisk upplevelse i operationssalen fick Antti Rannikko att stanna upp under det första studieåret, beslutade han att dra sitt strå till stacken för att besegra kampen mot cancer.

Rosa bandet 2022 avslöjas!

Insamlingen Rosa bandet 2022 sattes igång 22.9. Ifall du missade livesändingen då årets Rosa band och dess designer avslöjades, kan du kolla hela sändingen på efterhand.

Rosa bandet

Maria Veitolas Rosa band består av olika färger, olika stunder, som tillsammas utgör ett mosaikmönster. Varje band är unikt, precis som var och en av oss.

Rosa armbandet

Rosa armbandet har likadana färger och mönster som Rosa bandet. Rosa armbandens mängd är begränsad.

Rosa bandet 2022 Maria Veitola

Rosa bandet 2022 har designats av Maria Veitola. Bandet består av olika färger, olika stunder, som tillsammans utgör ett mosaikmönster. Varje band är unikt, precis som var och en av oss.

Rosa bandet 2022: Den här stunden är vår.

Denna höst lyfter Rosa bandet-kampanjen fram cancer med dålig prognos. En cancersjukdom med dålig prognos innebär att de flesta patienterna dör, eftersom det ännu inte finns några botande behandlingar. Endast med hjälp av forskning kan man utveckla behandlingar så att ingen längre dör i cancer. Din insats kand ändra någon annan persons liv.

Vad är insamlingen Rosa bandet?

Med insamlingen Rosa bandet har intäkter för finsk forskning inom bröstcancer och gynekologisk cancer samlats sedan 2003. Från och med hösten 2020 stöder Rosa bandet cancerforskning i större utsträckning. Forskning inom bröstcancer är fortfarande det primära insamlingssyftet.

Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av finländsk cancerforskning. Rosa bandet är den mest kända cancerinsamlingen i Finland.

Gör en donation till insamlingen Rosa Bandet

Behandling av personuppgifter vid Syöpäsäätiö