Företagsdonationer

Företagsdonation kan hjälpa rädda liv

Företagen har en avgörande roll i kampen för att besegra cancer. Nu ska vi inte gömma huvudet i sanden utan visa vårt stöd för dem som insjuknat.

I framtiden vill vi leva i ett land där ingen längre dör i cancer. Detta mål kan vi uppnå endast om cancerforskningen utvecklas ytterligare. Vi behöver också ansvarsfulla företag som står vid vår sida och som delar samma dröm som vi har. Kom med till Cancerstiftelsens Rosa bandet -insamligen och hjälp oss att rädda liv!

Företaget kan göra sin donation i nätbanken (formuläret nedan för). Ni kan också beställa en räkning. OBS! Minimum beloppet som faktureras är 100 euros.

Donationer på 850 – 50000 euro berättigar till skatteavdrag.

Donationen kan också överföras till Cancerstiftelsen donationskonto.

Frågor om donationer och fakturering:

Cancerstiftelsens givarservice, tfn 09 1353 3286 eller lahjoitukset@cancer.fi.

Jag vill donera gärna


Kontakt information