Cancerstiftelsen

Insamlingen Rosa bandet ordnas av Cancerstiftelsen, som verkar med donerade medel. Tack vare donatorerna kan insamlingen genomföras varje år.

Rosa bandet-insamlingen, som främjar arbetet mot cancer hos kvinnor, är Cancerstiftelsens mest välkända kampanj. Fler än 6 500 kvinnor insjuknar i cancer hos kvinnor varje år.

Cancerstiftelsen finansierar finländsk cancerforskning, främjar förebyggandet av cancer och stöder de insjuknade och deras närstående. Med stiftelsens stipendier stöds både grundforskning och klinisk forskning i cancer. Cancerstiftelsen främjar också förebyggande och tidig upptäckt av cancer.

Cancer har ofta avsevärda ekonomiska följder, eftersom den insjuknades inkomster ofta minskar och utgifter ökar. Därför styr stiftelsen också medel till bidrag till mindre bemedlade cancerpatienter och familjer som råkat i ekonomiskt trångmål till följd av att ett barn insjuknat i cancer.

Dessutom upprätthåller Cancerstiftelsen Cancerorganisationernas avgiftsfria riksomfattande rådgivningstjänst, som erbjuder stöd och information till patienterna och deras närstående. Utan donationer skulle rådgivningstjänsten inte vara möjlig.

Läs mer om rådgivningstjänsten >>>

Hjälp oss att sätta punkt för cancern

Med hjälp av cancerforskningen har man avsevärt kunnat främja förebyggandet av cancer och cancerdiagnostiken och förbättra behandlingsformer och patienternas livskvalitet.

När Cancerstiftelsen år 1948 inledde sin verksamhet, kunde endast en tredjedel av dem som insjuknat i cancer botas. Nu blir redan två av tre botade.

Din hjälp behövs ändå fortfarande! Varje dag får fler än 80 finländare en cancerdiagnos. Årligen dör ca 11 000 finländare i cancer. Cancer är dödsorsaken för var femte finländare. Den berör alla.

Genom att donera hjälper du oss att sätta punkt för cancern! Du kan stöda Cancerstiftelsens arbete på många olika sätt.

Läs mer om Cancerstiftelsen >>>

Donera nu >>