“Lita på proffsen”

Eila Ilveskivi insjuknade i cancer som 54-åring. Vetskapen om den höga kvaliteten på cancervården gav henne mod.

”Tumören hittades vid en vanlig screeningundersökning. Det retade mig förstås att få en cancerdiagnos, men samtidigt förhöll jag mig till den på ett för mig mycket typiskt sätt: Det finns saker som vi kan påverka och saker som vi inte kan göra någonting åt.

Min familj består av min man, mina två döttrar och hans två döttrar. Att berätta om cancern för mina egna barn var det svåraste jag någonsin varit tvungen att göra. Alla i familjen gav mig stöd. Den ena av mina bröder, som är mycket praktisk av sig, sade: ”Ring om du behöver något.” Även min farbror var så gullig. Han brukade ringa till mig och uppmuntra mig tillsammans med sin fru. En del av mina vänner var jag tvungen att trösta själv, en del av dem försvann utom synhåll och en del stannade kvar och gick vid min sida.

Jag behandlades med en sparande operation och strålbehandling. Det svåraste med strålbehandlingen var de dagliga besöken på cancerkliniken och särskilt de unga patienter med terminal sjukdom som jag såg där. Därutöver fick jag profylaktisk medicinering och alla de symtom som den medförde – jag var jättelycklig i våras när jag fick sluta med medicinen!

Även under behandlingarna fortsatte vår familj att leva normalt. Jag idrottade nog mindre eftersom jag inte orkade lika bra. Jag har alltid tyckt om att läsa och jag läste verkligen mycket medan jag var sjuk. I efterhand ser jag att jag skulle ha kunnat vara mer barmhärtig mot mig själv. Man borde lära sig att be om hjälp och att ibland säga nej. Jag skulle ha kunnat utnyttja de tjänster som Cancerföreningen erbjöd, men en presterare som jag är kom jag inte ens att tänka på att jag kunde behöva dem.

Jag vill uppmuntra andra som insjuknat och konstatera att man utan bekymmer kan låta proffsen ta hand om en. Cancervården är av en så hög kvalitet. Man behöver inte heller vältra sig i självömkan. Man kan hitta andra som är sjuka på överraskande nära håll.”

Eila, 59 år