Roosa nauha -yhteistyökumppanuus

Roosa nauha on suomalaisten suosituin lahjoituskohde. Yritysten kokemukset Roosa nauha -kumppanuudesta ovat olleet positiivisia ja kumppanuudet jatkuvat usein monia vuosia.

Roosa nauha -yhteistyökumppanuus tarjoaa yrityksellesi mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa suomalaisen syöpätutkimuksen jatkumiseen. Päivittäin yli 80 suomalaista saa kuulla sairastavansa syöpää. Syöpä ei kosketa ainoastaan sairastunutta, vaan lähes meistä jokaista läheisenä, ystävänä tai sukulaisena. Syövän voittamiseksi tarvitaan yhä lisää varoja.

 

* Pienyrityksille (max. 10 m€ liikevaihto) mahdollisuus tuoteyhteistyöhön

Pääkumppanuustaso 100 000 €

Pääkumppanuus mahdollistaa nauhojen myynnin, näkyvyyden kampanjamainonnassa sekä markkinointiyhteistyön tuotteisiin ja palveluihin liittyen.

Kumppanuustaso 50 000 €

Kumppanuuteen voi liittyä tuotemyyntiä ja palveluita siten, että osuus tuotteen myyntihinnasta lahjoitetaan Syöpäsäätiölle. Yhteistyöstä tehdään aina sopimus, joka kattaa vähintään yhden kampanjatuotteen tai -tuoteryhmän. Kumppanina yritys saa oikeuden käyttää Roosa nauha -logoa kampanjatuotteen myynnissä ja markkinoinnissa.

Kumppanuustaso 15 000 €

Kumppanuustaso mahdollistaa Roosa nauha -logon käyttöoikeuden viestinnässä ja tapahtumissa, sekä nauhojen ennakko-ostamisen henkilökunnalle. Lisäksi taso oikeuttaa pienyrityksille (liikevaihto enintään 10 milj.  €) tuotteisiin liittyvän markkinointiyhteistyön.

Yhteistyökumppanuussopimukset (vähintään 15 000€):
Tuuli Lahti
puh. 040 5580 977
tuuli.lahti@cancer.fi

Yritysyhteistyön periaatteet

– Syöpäsäätiön tavoitteena on edistää syöpätautien tieteellistä tutkimusta ja syövän ehkäisyä sekä levittää tietoa syöpäriskiä vähentävistä, terveellisistä elämäntavoista.  Tavoitteena on myös taata riittävästi tukipalveluita syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Yritysyhteistyön tulee olla linjassa edellä mainittujen tavoitteiden kanssa.

– Syöpäsäätiö on riippumaton toimija. Syöpäsäätiö ei tue mitään yritystä tai tuotemerkkiä.  Yhteistyökumppanuus ei anna yritykselle oikeutta vaikuttaa Syöpäsäätiön varojen käyttöön tai viestintään millään tavalla.

– Syöpäsäätiö ei tee yritysten kanssa sellaisia sitoumuksia, joita ei voi julkistaa.

– Syöpäsäätiö tekee yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaksi sovituista asioista aina kirjalliset sopimukset, joissa osapuolten keskinäiset oikeudet, vastuut ja velvollisuudet on määritelty.

– Syöpäsäätiö noudattaa ja edellyttää yhteistyökumppaneiltaan tuotehankinnoissa eettisiä periaatteita, jotka perustuvat Kansainvälisessä Työjärjestössä (ILO) hyväksyttyihin työelämän perusoikeuksiin, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja lapsen oikeuksien yleissopimukseen.

– Syöpäsäätiö tekee yhteistyötä pääsääntöisesti vain vakiintuneiden yritysten kanssa.

– Huom. Syöpäsäätiö ei tee yhteistyötä alkoholi- , tupakka- tai aseteollisuuden eikä luontaistuotealan yritysten kanssa.