Miten Roosa nauha auttaa

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksellä tuetaan naisten syöpien tutkimusta. Lisäksi keräysvaroilla tuetaan syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen tarjottavia tukipalveluita.

Joka vuosi naisten syöpiin sairastuu yli 6500 suomalaista naista. Tieteellinen tutkimus on syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen, diagnostiikan, hyvien hoitojen ja potilaiden kuntoutumisen perusta. Tutkimuksen edistysaskelien myötä yhä useampi syöpäpotilas voidaan nykyisin parantaa. Myös tukea ja tietoa tarjoavia palveluja tarvitaan yhä enemmän.

Suomalaisen syöpätutkimuksen edistymisen haasteena on tutkimusrahoituksen niukkuus: syöpätutkijat ovat yhä enemmän yksityisen rahoituksen varassa. Roosa nauha -keräyksellä tuetaan kotimaista syöpätutkimusta ja pyritään siten turvaamaan hoidon korkea taso jatkossakin.

Roosa nauha -rahastosta myönnetään tutkimusapurahoja vuosittain marraskuussa Syöpäsäätiön yleisen apurahojen jaon yhteydessä. Tämän lisäksi jaamme apurahoja psykososiaaliseen tutkimukseen keväällä.

Neuvontaa ja tukea sairauden eri vaiheissa

Roosa nauha -keräyksen tuotoilla tuetaan syöpätutkimuksen lisäksi Syöpäjärjestöjen maksutonta neuvontapalvelua. Jokainen sairastunut ja hänen läheisensä voi hakea sieltä tarvitsemaansa tukea sairauden kohdatessa.

Neuvonta on luottamuksellista ja palveluun voi ottaa yhteyttä myös nimettömänä. Kysymyksiisi vastaavat Syöpäjärjestöjen neuvontahoitajat sekä suomeksi että ruotsiksi.

  • puhelinneuvonta: 0800 19414, maanantaisin ja torstaisin klo 10–18, tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina 10–15.
  • sähköpostineuvonta: neuvonta@cancer.fi
  • online chat

Valtakunnallisen neuvontapalvelun lisäksi neuvontaa tarjoavat Syöpäjärjestöjen jäsenyhdistykset eri puolilla maata. Alueellisilla syöpäyhdistyksillä on omia syöpään erikoistuneita neuvontahoitajia.

Roosa nauha -keräys järjestetty Suomessa vuodesta 2003 alkaen. Lue keräyksen historiasta >>>

Tee lahjoitus nyt >>